Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Zobacz+r%F3wnie%BF
panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Kultura i Rozrywka / Dożynki Gminne w Skawinkach

Dożynki Gminne w Skawinkach

 

W dniu 6 września 2015 r. odbyły się w naszej gminie Dożynki, których głównym organizatorem było sołectwo Skawinki, natomiast całość uroczystości uświetniły prawie wszystkie oranizacje z naszej gminy.

 

Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki przed kościołem w Skawinkach, w którym to odbyła się Msza Święta odprawiona przez kustosza z Kalwarii Zebrzydowskiej i proboszczy naszej gminy.

Po Mszy Świętej przepiękny korowód dożynkowy przeszedł na działkę przy Domu Strażaka w Skawinkach, gdzie przygotowano scenę, stoiska m.in. Kół Gospodyń z pysznymi smakołykami i wiele innych atrakcji przygotowanymi również dla dzieci. 

 

Rozpoczęto od przemówienia Wójta Tadeusza Łopaty:

"

Drodzy Rolnicy!

Dostojni Goście!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie witam wszystkich zebranych na tegorocznych dożynkach gminnych w Sołectwie Skawinki. Witam mieszkańców gminy, sołtysów, radnych i zaproszonych gości.

Dzisiejszy dzień jest dla ludzi związanych z rolnictwem jednym z najpiękniejszych w roku. Jest świętem wszystkich rolników, świętem plonów naszej ziemi. Dożynki to także czas odpoczynku i radości po trudach pracy, ale przede wszystkim to czas dziękczynienia. Dlatego dzisiaj spotykamy się, aby podziękować Opatrzności Bożej za zbiory i dar chleba oraz poprosić o błogosławieństwo na przyszły rok. Dzisiejsze świętowanie rozpoczęliśmy od uroczystej dziękczynnej Mszy Świętej, ale dożynki to także przejaw najpiękniejszej wiejskiej tradycji. Kultywowanie dożynkowych obrzędów takich jak: dziękczynienie Bogu, korowód, dzielenie chleba czy konkurs wieńców dożynkowych, jest bardzo ważne, bo przypomina, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie chleb i inne płody ziemi trafiają na nasze stoły. Właśnie te piękne, okazałe i misternie wyplecione wieńce dożynkowe są symbolem chłopskiej radości z pomyślnie zakończonych żniw i wdzięczności za nie. Wieńce, które najpierw przynieśliście przed oblicze Boga, jako dar, podziękowanie l namacalny dowód, że wszelkie łaski Najwyższego nie zostały zmarnowane, ale pomnożone i właściwie wykorzystane, dzięki czemu przyniosły obfity plon. Te wieńce są także dowodem na to, że w sercach polskich rolników nadal kryje się głębokie przywiązanie do narodowej tradycji i do ziemi. Za to kultywowanie wiejskich tradycji i obrzędów składam wszystkim zaangażowanym wyrazy uznania i wdzięczności.

Jestem niezmiernie szczęśliwy, że - jako gospodarz gminy - mogę w imieniu mieszkańców serdecznie podziękować wszystkim rolnikom i ludziom związanym z rolnictwem. To wielki zaszczyt i honor móc ucałować, połamać i podzielić się z Wami tym najbardziej wymownym symbolem dożynkowym - chlebem upieczonym z tegorocznego ziarna. Chlebem, który jest finalnym efektem ciężkiej pracy rolników, ich poświęcenia i szacunku dla darów ziemi. Symbolem dostatku, pomyślności i bezpieczeństwa w naszych domach i w naszej Ojczyźnie. Dlatego życzę Wam wszystkim, aby tego bochenka na waszych stołach nigdy nie zabrakło. Abyście na co dzień umieli dzielić się nim z bliźnimi, szczególnie tymi, którzy są w potrzebie. A sobie i wszystkim włodarzom życzę tego, abyśmy potrafili wszelkie dobra społeczne rozdzielać mądrze i sprawiedliwie, tak jak sprawiedliwie został podzielony ten bochen chleba dożynkowego. Szanujmy więc chleb i szanujmy tych, dzięki którym go mamy.

Dzisiejszy świat, świat biznesu, mediów i komercji często nie docenia pracy rolnika. Nasza gmina ma wprawdzie bardziej rzemieślniczy niż rolniczy charakter, niemniej jednak i u nas znajdują się gospodarstwa rolne, dlatego tym bardziej należy docenić tych nielicznych już na naszej ziemi gospodarzy. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z jakimi trudnościami i przeciwnością mi muszą borykać się rolnicy. Jak ciężka i mozolna jest ich praca i jak niepewna jest pomyślność zbiorów i ich zbytu. Niestety zbyt często gospodarze muszą zmagać się z niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi czy gospodarczymi. Także i w tym roku przyroda nie szczędziła rolnikom przeciwności i poprzez długotrwałą suszę pokazała, jak bardzo człowiek jest zależny od sił natury. Jakże często zapominamy, że nasze bezpieczeństwo i pewność jutra w każdej dziedzinie życia zależą przede wszystkim od bezpieczeństwa żywnościowego, a efekty pracy rolników są wciąż podstawą egzystencji całego społeczeństwa. Z tego powodu powinno się w społeczeństwie nagłaśniać i podkreślać doniosłą rolę rolnictwa i na forum społecznym okazywać rolnikom należny im szacunek i wdzięczność, a święto dożynek jest ku temu doskonałą okazją. Cieszę się, że mogę w imieniu wszystkich mieszkańców złożyć rolnikom stosowne podziękowania.

Drodzy Mieszkańcy, dziś przyłączamy się do apelu Jana Pawła II, wielkiego Przywódcy Duchowego naszego narodu, który jak nikt, doceniał i rozumiał pracę polskiego rolnika - apelu, w którym Nasz Papież nawoływał: „Oddajcie hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które w trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić". Dlatego właśnie dziś, jako gospodarz tej gminy, chylę czoła przed wszystkimi gospodarzami rolnymi. Drodzy Rolnicy, w imieniu wszystkich mieszkańców dziękuję Wam za wasz trud, za etos ziemi i ciężkiej uczciwej pracy, któremu hołdujecie od wielu pokoleń. Dziękuję wam także za godną podziwu postawę, którą - mimo wielu trudności i problemów - prezentujecie w tych niełatwych dla rolnictwa czasach. Jednocześnie życzę wam zawsze dobrej dla plonów pogody, obfitych zbiorów i pomyślnych dla rolnictwa decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Życzę dużo zdrowia, siły i determinacji oraz wszelkiej pomyślności Wam wszystkim, Waszym rodzinom i najbliższym.

W tym miejscu chciałbym uhonorować także wszystkich Sołtysów z naszej gminy. Pragnę podziękować im za to, że na co dzień nie tylko wspierają rolników w ich pracy, ale także troszczą się o systematyczny i efektywny rozwój swoich Sołectw, które przecież wchodzą w skład naszej wspólnej małej Ojczyzny, Gminy Lanckorona.

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie dzisiejszych dożynek. Państwu życzę udanego świętowania. „Bawmy się i radujmy póki czas ku temu!".

"

Do mieszkańców gminy przemówił również gospodarz dożynek, sołtys Skawinek, Ryszard Gonet. Następnie podzielono chleb jako symbol trudu i ciężkiej pracy rolnika. Później odbyła się część artystyczna z Orkiestrą Dętą z Lanckorony i występem Górali.

W trakcie uroczystości nie zabrakło stoisk Kół Gopsodyń gdzie można było degustować podniebienie swojskimi wyrobami.