Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Pomoc i poradnictwo / Wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lanckoronie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lanckoronie.


POMOC DLA RODZIN I BLISKICH OSÓB  NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU.


Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art.24 i art.26 wniosek o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu może złożyć każdy, kto wie iż osoba nadużywająca alkoholu powoduje rozpad rodziny, demoralizacje nieletnich oraz systematycznie zakłóca porządek publiczny. 
Wniosek rozpatruje  Gminna Komisjia Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnej z miejscem zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy,  art. 26 ustawy.


Wnioski należy przesyłać na adres:

 

Urząd Gminy Lanckorona

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lanckoronie
ul. Krakowska 473
34-143 Lanckorona


Do pobrania: