Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Gospodarka odpadami / Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji


Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest odseparowanie w oddzielnych pojemnikach następujących frakcji odpadów:

 

1. Papier to m.in.:

• opakowania z papieru lub tektury,
• gazety i czasopisma,
• katalogi, prospekty, foldery,
• papier szkolny i biurowy,
• książki i zeszyty,
• torebki papierowe,
• papier pakowy.


Nie powinno się wrzucać do papieru:
• papier powlekany folią i kalkę,
• kartony po mleku i napojach,
• pieluchy jednorazowe i podpaski,
• pampersy i podkładki,
• worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
• tapety,
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).


 

2. Tworzywa sztuczne i metale to m.in.:
• butelki po napojach,
• opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
• opakowania po produktach spożywczych,
• plastikowe zakrętki,
• plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
• plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
• styropian,
• puszki po napojach, sokach,
• puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
• złom żelazny i metale kolorowe,
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
• folia aluminiowa,
• kartoniki po mleku i napojach - wielomaterialowe odpady opakowaniowe.


Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali:
• Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
• odpady budowlane i rozbiórkowe,
• nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.


 

3. Szkło opakowaniowe to m.in.:
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
• butelki po napojach alkoholowych,
• szklane opakowania po kosmetykach.


Nie powinno się wrzucać do szkła:
• szkło stołowe - żaroodporne,
• ceramika, doniczki,
• znicze z zawartością wosku,
• żarówki i świetlówki,
• szkło kryształowe,
• reflektory,
• nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
• termometry i strzykawki,
• monitory i lampy telewizyjne,
• szyby okienne i zbrojone,
• szyby samochodowe,
• lustra i witraże,
• fajans i porcelana,
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.


 

4. Odpady „zielone" - roślinne to m.in.:
• gałęzie drzew i krzewów,
• liście, kwiaty i skoszona trawa,
• trociny i kora drzew,
• owoce, warzywa itp.

 

Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych " - roślinnych:
• kości zwierząt,
• mięso i padlina zwierząt,
• olej jadalny,
• drewno impregnowane,
• pfyty wiórowe i MDF,
• leki,
• odchody zwierząt,
• popiół z węgla kamiennego,
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).


Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane - jeśli będzie ich mniej obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.


Najmniej preferowanym sposobem selektywnego zbierania m.in. ze względu na dodatkowe koszty związane z późniejszym zagospodarowaniem odpadów, jest zbieranie odpadów komunalnych do dwóch pojemników (podział na odpady tzw. suche i mokre).


Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który ma zapewniać odbieranie od mieszkańców odpadów, które są problematyczne i których zbieranie „u źródła" nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione.


Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu są:
• odpady poremontowe i budowlane,
• odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.),
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.),
• zużyte baterie i akumulatory,
• przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.,
• opony,
• odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości  farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).


Ze względu na warunki lokalne gminy powinny rozważyć również inne selektywnie zbierane rodzaje odpadów np. w sytuacji dużej ilości powstających popiołów zapewnić ich selektywne zbieranie od właścicieli nieruchomości.