Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Gospodarka odpadami / Zasady Gospodarowania Odpadami

Zgodnie ze znowelizowaną ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Gmina Lanckorona zobowiązana jest do wdrożenia nowoczesnego systemu odbioru odpadów na swoim terenie. W konsekwencji obecny funkcjonujący system zbierania odpadów oparty na umowach cywilnoprawnych musi zostać zmieniony, a umowy rozwiązane.

 

Wykonując obowiązek Rada Gminy Lanckorona uchwałą nr VI/38/15 z dnia 20 lutego 2015 r. określiła metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Od 1 listopada 2013 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 5,00 złotych miesięcznie od mieszkańca, a stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 11,00 złotych miesięcznie od mieszkańca.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać comiesięcznie, w terminie do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Opłaty mogą być jednorazowo uiszczane za okres czasu dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy, stanowiące wielokrotność opłaty, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówka w kasie Urzędu Gminy Lanckorona albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lanckorona.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania.

 

Rada Gminy Lanckorona uchwałą nr XXV/215/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. oraz uchwałą nr V/29/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.
Druk OK deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się do Urzędu Gminy w Lanckoronie bez wezwania.

 

Worki do segregacji:
- worek koloru niebieskiego - papier, tektura,
- worek koloru żółtego - tworzywa sztuczne i plastik,
- worek koloru zielonego - szkło,
- worek koloru stalowego - metale
- worek koloru pomarańczowego - opakowania wielomateriałowe,
- worek koloru różowego - pieluchy jednorazowe,
- worek koloru brązowego - odpady ulegające biodegradacji,
- worek koloru czarnego – odpady niesegregowane.Załączniki: