Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Pomoc i poradnictwo / Punkt Wsparcia i Informacji dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Informacja o Dyżurze Pracownika Socjalnego

 

Masz prawo wiedzieć!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie informuje, że od maja 2011r został uruchomiony Punkt Wsparcia i Informacji  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mającym siedzibę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie, ul. 3 Maja nr 587 w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 17.30, tel. (33) 876 34 38, kom. 668 674 180 - całodobowy.


Ponadto od marca br.  1 raz w miesiącu odbywają się konsultacje pracownika socjalnego i pracownika Punktu Konsultacyjnego z osobami doświadczającymi przemocy wg harmonogramu. Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 15.30 – 16.30, a terminy dostępne są pod nr tel. ( 33) 876 35 91.


UWAGA! Od 1 sierpnia obowiązuje nowy całodobowy numer tel. - 503812670


 

-  pełni dyżur pracownik socjalny
Do Punktu może udać się każda osoba doświadczająca przemocy , osoba będąca świadkiem przemocy, jak  i potrzebująca pomocy.
W ramach Punktu można bezpłatnie skorzystać z poradnictwa socjalnego.

 

Rodzaje oferowanej pomocy :
• Udzielanie wsparcia ofiarom,
• Kierowanie ofiar przemocy domowej oraz osób doświadczających przemocy do specjalistów działających w Powiatowym    Ośrodku Wsparcia  przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w     Wadowicach, ul. Mickiewicza 15 (tel. (33) 870 90 22, (33) 870 90 10), psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, (konsultacje ze specjalistami po wcześniejszym ustaleniu terminu u pracownika socjalnego PCPR w Wadowicach)
• Współpraca z instytucjami prowadzącymi hostele, domy samotnej matki
• Gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy    osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy
• Pomoc w załatwieniu formalności
• Praca socjalna z osobami doznającymi przemocy

 

Jeśli doświadczasz przemocy lub w otoczeniu spotykasz zdarzenia przemocy domowej i nie wiesz co robić, zgłoś się do Punktu Wsparcia i Informacji dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie.  W godzinach pracy GOPS od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30 osobiście lub pod nr telefonu (33) 876 35 91 lub w godz. dyżuru w Punkcie Wsparcia i Informacji w poniedziałki od 15.30-17.30Kierownik GOPS