Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Pomoc i poradnictwo / Punkt konsultacyjny w budynku GOPS

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Lanckoronie

 

 

Punkt czynny w każdą środę, czwartek i piątek w godzinach 15.00 - 18.00

Lanckorona, ul. 3 Maja 587 (Budynek siedziby Gminnego Ośrodek Pomocy społecznej w Lanckoronie), tel. 33 876-34-38


Zakres usług Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego obejmuje m.in.

  • pełnienie dyżurów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,
  • diagnozowanie i dokonywanie wstępnej oceny sytuacji rodzinnej klientów zgłaszających się do Punktu, przeprowadzanie rozmów konsultacyjnych,
  • udzielanie bezpośrednich i telefonicznych informacji o działalności i formach pomocy, w tym o dyżurach psychologa,
  • udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, socjalnych,
  • informowanie o procedurze zobowiązania do leczenia oraz monitorowanie przebiegu leczenia wśród klientów punktu,
  • motywowanie zarówno osób uzależnionych jak i ich rodzin do podjęcia leczenia, psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień,
  • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
  • podejmowanie działań zamierzających do powstania grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,
  • współpraca z instytucjami, informowanie i aktualizowanie bazy danych o placówkach udzielających pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób doświadczających przemocy,
  • opracowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
  • przygotowywanie sprawozdań i innej stosownej dokumentacji związanej z działalnością Punktu,

W punkcie czynny jest telefon zaufania 33 876-34-38 w godz. 15:00 do 18:00

 

 

 

 

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer