Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Zobacz+r%F3wnie%BF
panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Projekty z Unii Europejskiej / Inicjatywa partnerska wokół Lanckorony. Tradycja, kultura, przedsiębiorczość - aktywizacja społeczności lokalnej wokół budowania wspólnej strategii rozwoju regionu

                                             

 

 

Inicjatywa partnerska wokół Lanckorony. Tradycja, kultura, przedsiębiorczość - aktywizacja społeczności lokalnej wokół budowania wspólnej strategii rozwoju regionu


 

Działanie „Pilotażowy Program Leader +” ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich – tworzenie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), budowanie Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz podejmowanie przez nie działań na rzecz rozwoju i promocji regionu.

 

Na inicjatywę LEADER + składają się:

Zaangażowanie lokalnych partnerów - oznacza formułowanie programu rozwoju z uwzględnieniem specyfiki danego obszaru, jego mieszkańców, historii i tradycji itd.

Oddolne podejście - polega na podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym. Angażuje się w to cała wspólnota, środowiska społeczne i gospodarcze, instytucje publiczne.

Partnerskie podejście i "Lokalna grupa działania" - lokalni partnerzy pracują nad formułowaniem strategii i planu działań oraz zarządzają wdrażaniem zaplanowanych rozwiązań.
Innowacja - konkretne działania mają charakter innowacyjny, np.  mogą dotyczyć nowego sposobu promowania lokalnych walorów, nowych i dotąd nie podejmowanych działań, nowego produktu, nowej formy organizacyjnej itd.
Zintegrowane podejście - działania są ze sobą powiązane i traktowane jako spójna całość. Może to dotyczyć w szczególności powiązań pomiędzy różnymi grupami uczestników: gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, ekologicznymi itp.
Tworzenie powiązań i współpraca - sieć powiązań ma na celu stworzenie systemu informacji o programach rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnianie innowacji w większej skali.
Lokalne finansowanie i zarządzanie - przekazanie Lokalnym Grupom Działania odpowiedzialności związanej z podejmowaniem decyzji dotyczących finansowania i zarządzania jest ważnym warunkiem realizacji zaplanowanego przez grupę programu rozwoju.

 

 

Poszukiwanie  wspólnych cech w kulturze, przyrodzie i gospodarce prowadzone jest  przez przedstawicieli  4 gmin. Jedną z nich są Sułkowice, pozostałe to Lanckorona, Mucharz i Stryszów. 
Dla  obszaru położonego w  dwóch powiatach przyjęto  nazwę  Gościniec 4 Żywiołów. Sułkowice symbolizuje ogień, nieodłączny atrybut kowalskiej  sztuki. Lanckoronę - powietrze i  drewno, w nawiązaniu  do   materialnej  kultury  ciesielskiej, atystycznych  dokonań mieszkańców i bywalców wioski położnej na wzgórzu.  Agroturystyczne  gospodarstwa, sadownicwo i sportowe pasje wskazują na symolikę ziemi przyjętą dla Stryszowa, oraz wody dla Mucharza, gdzie nadzieje  na dokończenie zbiornika Świnna Poręba  nabierają  rumieńców.
Z funduszu  UE sfinansowano opracowanie   strategii rozwoju 4 gmin oraz założono stowarzyszenie. Lata realizacji 2005-2006, kwota dotacji: 102 960 zł, całkowity koszt: 125 611,20 zł