Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Zabytki

W Katalogu Zabytków Architektury wymienia się następujące obiekty:
  • Kościół Parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela z XIVw.
  • Kaplice - Cmentarna p.w. św. Krzyża oraz Murowana dla upamiętnienia konfederatów barskich
  • ruiny zamku
  • domy, przeważnie z XIX w.
Ośrodek założenia urbanistycznego stanowi rozległy, prostokątny plac o wymiarach 90 x 110 metrów, powstały w okresie lokacji (XIV wiek). Pierwotnie z każdego rogu rynku odchodziła jedna ulica, tworząc t.zw. układ turbinkowy lub wiatrakowy. W późniejszym czasie układ ten się zatarł poprzez wytyczenie kolejnych dróg. Ograniczona ilość działek lokacyjnych przy rynku narzuciła typ zabudowy zwartej, szczytowej. Prostokątne, tynkowane domy parterowe konstrukcji zrębowej, powstałe głównie w latach 1868 - 1872 tworzą niezwykle malowniczy i charakterystyczny zespół, naruszony nieznacznie nowszymi budowlami. Dachy kryte są gontem, dwuspadowe (siodłowe) z naczółkami i daleko wysuniętymi okapami, tworzącymi z frontu rodzaj podcieni, jednak bez słupów wspierających. Poszczególne budynki rozdzielone są miedzuchami, nad którymi gdzieniegdzie zachowały się drewniane rynny. Domy są dwudzielne lub trójdzielne, z sienią przejazdową z boku lub na osi. Daty ich powstania podane są na sosrębach.
 
Najlepiej zachowana została pierzeja wschodnia rynku.
Na rogu rynku i Piłsudskicgo (pod numerem 133) w jednej z niewielu chat, które ocalały po pożarze w 1868 roku mieści się Muzeum Regionalne, a w nim eksponaty pochodzące z Lanckorony i okolic: narzędzia rolnicze, rzemieślnicze, meble, przedmioty codziennego użytku.

Na budynku dawnego magistratu pod numerem 113 wisi herb Lanckorony. Wewnątrz mieści się obecnie biblioteka. Stąd już niedaleko do charakterystycznej budowli miasteczka Jaką jestkościół parafialny. Murowany kościół parafialny p.w. sw. Jana Chrzciciela pochodzi z XIV wieku, 2 tego okresu pozostały gotyckie mury z charakterystycznymi przyporami. Obecny kształt kościoła zawdzięczamy XVI-wiecznej przebudowie, najwyższa partia wieży i jej hełm pochodzi zaś z II połowy XIX wieku. Orientowana świątynia posiada krótkie prezbiterium zakończone wielobocznie, oraz szerszą nawę prostokątną, przesuniętą nieco z osi prezbiterium.

Od północy do kościoła przylega kaplica różańcowa z barokowym ołtarzem i obrazem Wojciecha Eijasza, przedstawiającym Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Wyposażenie kościoła pochodzi z różnych epok: późnego renesansu (ołtarz główny), baroku (chrzcielnica, obraz Chrzest Chrystusa), rokoka (ołtarz boczny). Epitafia jak i namalowany na desce obraz św. Anny Samotrzeć pochodzą z XVII wieku. Na zewnątrz kościoła stoi nagrobna XIX wieczna figura św. Teresy, pochodząca z miejscowego cmentarza, a odrestaurowana staraniem Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony.
Droga biegnąca obok kościoła zapro-wadzi nas na szczyt Góry Lanckorońskiej, na którym zobaczyć można pozostałości starej budowli bo o nim mowa, zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego, także pozostałości fosy i resztki fortyfikacji ziemnych z czasów walk konfederatów barskich.
Prace konserwatorów prowadzone w latach 1962 - 1969 (na skutek interwencji Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony) pozwoliły odczytać pewne cechy budowli: regularne założenia zamykające się w czworobok, którego naroża od południa umacniały dwie potężne baszty oraz obrys fundamentów części mieszkalnych. To właśnie północna część góry wraz z zamkiem na jej szczycie jako element kulturalno -krajobrazowy Kalwarii Zebrzydowskiej został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.
Z ruin zamku rozciąga się wspaniała panorama okolic. Schodząc z ruin w stronę rynku aleją, po łagodniejszym zboczu, dochodzimy do ulicy Zamkowej, która niebawem zetknie się z ulicą Świętokrzyską. Skręcamy w lewo. W miejscu, gdzie ulica Świętokrzyska łączy się z ulicą Krakowskąnatrafiamynakolejny zabytek.
Cmentarna kaplica p.w. św. Krzyża, znajdująca się na rzymsko-katolickim cmentarzu założonym w XVII wieku, została zbudowana w II połowie XIX wieku w stylu neogotyckim. Powstała na miejscu starszej, drewnianej. Materiał do budowy został wykorzystany z zamku lanckorońskiego. Wewnątrz znajdują się organy z dekoracją wczesnobarokową i rokokową oraz barokowy krucyfiks, a także obraz św. Antoniego Padewskiego w ramie malowanej około 1700 roku, kopia obrazu Franciszka Lekszyckiego z Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzięki Towarzystwu Przyjaciół Lanckorony obraz został zakonserwowany.

Wędrując dalej od rynku ku wsi Jastrzębia ujrzymy kolejny obiekt. Jest to Kaplica Konfederatów Barskich, murowana, wznie-siona w 1910 roku, w pięćsetną rocznice zwycięstwa bitwy pod Grunwaldem, upamięt-niająca poległych pod Lanckoroną konfede-ratów. Wewnątrz kaplicy posąg Chrystusa upadaj ącego pod krzyżem oraz we wnęce szczytowej figurka Chrystusa Frasobliwego. Posąg Chrystusa upadającego pod krzyżem pochodzi z kaplicy wcześniejszej, stojącej w tym samym miejscu.
Od roku 1937 teren dawnego miasteczka otoczony jest ochroną konserwatorską. Ze względu na wartości kulturowe miejscowości oraz poszczególnych obiektów konserwator zdecydował o wyznaczeniu w Lanckoronie następujących stref ochrony konserwatorskiej:

 
  • ścisła strefa ochrony konserwatorskiej -rezerwatowa
  • strefa ochrony zabytkowych planów i wysokości gabarytów jako strefa częściowej ochrony konserwatorskiej
  • pośrednia strefa ochrony konserwatorskiej
  • strefa ochrony krajobrazu
  • strefa ochrony archeologicznej.
Inne miejscowości gminy również posiadają interesujące obiekty historyczne.
Izdebnik - Stara Poczta - zajazd z przełomu XVIII i XIX wieku oraz XIX-wieczny neogotycki kościół św. Małgorzaty.
Jastrzębia- XIX-wieczny zespół dworski.
Podchybie - zespół dworski z przełomu XVIII i XIX stulecia, obecnie zachowany dwór.
Skawinki - osiemnastowieczny drewniany kościół p.w. św. Joachima (przeniesiony do Skawinek w 1956 roku z Przytkowic) oraz murowana kapliczka, nakryta cebulastą kopułą.