Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Walory Lanckorony

W Lanckoronie szczególne wartości krajobrazowe stanowi teren samego mias-teczka, położony na pochyłym tarasie Góry Lanckorońskiej, wśród zieleni lasów, zdominowany pionowym akcentem kościoła parafialnego.

Z Lanckorońskiej Góry, z jej różnych punktów odsłaniają się częściowe, a ku południu wspaniałe górskie krajobrazy. Spoza pierwszych grzbietów Kotonia, Babicy i Chełmu wychylają się wyższe fale beskidzkie, a przy przejrzystym powietrzu także łańcuch tatrzański.
Chociaż nie ma tu parków chronionej przyrody to dwa zespoły kompleksów przyrodniczych znalazły się w planach ich stworzenia:


  1. Kompleks leśny z licznymi polanami, enklawami pól, przysiółków, poprzecinany licznymi wąwozami z ostrymi stokami i głębokim dnem, w którym płyną potoki o górskim charakterze - Lanckorony, Brodów i Izdebnika, wraz z kraj obrazem kulturowym zabytków historycznych Lanckorony;
  2. Las koło Wniebowstąpienia po północnej stronie góry, stanowiący fragment buczyny karpackiej i boru mieszanego, świerkowo-jodłowo-modrzcwiowego, z natu-ralnym starodrzewiem modrzewia polskiego, oraz teren z roślinnością bagienną i olszynką karpacką, z bogatym stanowiskiem skrzypu olbrzymiego u stóp góry.

Grupa drzew (sosny i modrzewia) przy ruinach zamku na wzgórzu to pomniki przyrody.
Aleja Zakochanych, do której prowadzi ulica Zamkowa opasuje górę i prowadzi przez Świątynię przyrody. Są tu pozostałości starego kamieniołomu, gdzie można zobaczyć jak fałdowały się góry przed wiekami. Idąc powoli i cicho można - oprócz wrażeń estetycznych - przeżyć ciekawe spotkania z samą, wiewiórką, kuną, lisem czy nawet dzikiem.
Inna trasa, prowadząca od rynku ulicą Świętokrzyską a później Legionistów, obok najstarszego pensjonatu Tadeusz ukazuje, przy dobrej pogodzie, wspaniałą panoramę Krakowa: kopiec Kościuszki, klasztor na Bielanach.
Za kolejnym zakrętem ukazuje się nam w całej okazałości góra Żarek (527 m n.p.m.), a z nią Bazylika i Klasztor Bernardynów. Kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się najdalej wysunięty na wschód fragment unikalnego zespołu kościołów i kaplic: Dróg Męki Pańskiej i Dróżek Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej - Kaplica Wniebo-wstąpienia.

Obraz kulturowy Lanckorony, poprzez Górę Zamkową w naturalny sposób łączy się z monumentalnym założeniem architek-toniczno-kraj obrazowym Kalwarii Zebrzy-dowkiej. Obszar ten urozmaicony jest licznymi wzniesieniami, porozcinany głębokimi wąwozami, z lasami mieszanymi, z przewagą jodły, domieszką modrzewia, świerka i jaworu, Krajobraz ten uzupełniony jest poprzez zespół klasztoru 00 Bernardynów, wraz z układem dróżek.
Jednak nie architektura, choć bardzo różnorodna i dość pomysłowa, stanowi bogactwo Kalwarii. Czynnikiem, odgrywa-jącym w budowlach kalwaryjskich niezmiernie dodatnią rolę jest przepyszny, nader malowniczy krajobraz, który służy za tło tym budowlom. Są one rozrzucone pośród uroczych, lesistych pagórków i dolin, zamkniętych z jednej strony górą Żar, a z drugiej wyniosłą górą Lanckorony.

Najlepiej jednak spacer po Lanckoronie rozpocząć od Rynku, głównego punktu odniesienia w miejscowości.
Rynek z drewnianą małomiasteczkową zabudową.

Uliczki (miasteczka Lanckorony) są roz-członkowane to w dół, to w górę, a nawet zajmujący rynek opada tarasami i można na nim śmigać na nartach.4 Nie przypuszczam, aby było wielu amatorów jazdy na nartach po rynku, jednak lanckoroński plac jest rzeczywiście bardzo stromy (prawdopodobnie najbardziej stromy w Polsce - 9.5% spadku), choć miejsce nań wybrano mniej spadziste od terenów sąsiednich. Rynek leży zaledwie ok. 50 m poniżej wierzchołka góry (niektóre źródła podają 80 metrów), jest więc jak na polskie warunki położony niezwykle wysoko.