Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Gminny Zakład Budżetowy

Gminny Zakład Budżetowy

 

Adres:

ul 3 Maja 587

34-143 Lanckorona

 

Kontakt:

tel/fax. 33 876-35-81
e-mail: gzblanckorona@o2.pl

www: gzblanckorona.pl


Kadra:

Kierownik: Wacław Radoń


 

Zadania:


Gminny Zakład Budżetowy jest jednostką organizacyjną Gminy Lanckorona, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność w formie zakładu budżetowego.

Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, a obejmujące zadania o charakterze użyteczności publicznej w szczególności:

 • Utrzymanie czystości na terenie gminy Lanckorona,
 • Budowa i utrzymanie terenów zielonych,
 • Utrzymanie sieci deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami,
 • Utrzymanie i eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Lanckoronie, przyjmowanie i oczyszczanie ścieków na oczyszczalnię, sprawdzanie jakości ścieków oczyszczonych,
 • Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody pitnej na potrzeby mieszkańców,
  Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych, sieci  wodociągowych i stacji uzdatniania wody,
 • Prowadzenie ewidencji instalacji wodno-kanalizacyjnej a także wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ich odbiór i zawieranie umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków,
 • Wykonawstwo  inwestycji i remontów sieci i  instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • Budowa, remonty i  konserwacja dróg publicznych, placów, chodników,
 • Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych gminy,
 • Prowadzenie szaletów publicznych,
 • Świadczenie usług transportowo-sprzętowych,
 • Organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych  dla bezrobotnych,
 • Nadzorowanie i prowadzenie rekultywacji nieczynnego wysypiska śmieci w Lanckoronie,
 • Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • Wykonywanie wszelkich prac zleconych przez Wójta w ramach bieżącej obsługi Zamawiającego,

Zakład prowadzi działalność w zakresie usług  na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

 

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer