Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wydarzenia / Czytanie w Małopolsce – lubię to!

2015-09-11


Czytanie w Małopolsce – lubię to!

 

Stowarzyszenie „Raciechowice 2005” zaprasza wszystkie szkoły, a także biblioteki i przedszkola z powiatów: myślenickiego, suskiego, oświęcimskiego i wadowickiego do udziału w projekcie „Czytanie w Małopolsce – lubię to!”. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 4 – 15 lat. Chcemy was zachęcić do czytania literatury, w  szczególności „pozaszkolnej”.

 

Szkoły mogą wziąć udział w takich inicjatywach jak:

 1. „Poczytam ci … na facebooku”. Działanie polega na nagraniu 1-3 minutowego materiału filmowego przedstawiającego fragment utworu literackiego związanego z  Małopolską (tematycznie lub przez pochodzenie autora) czytanego przez dziecko lub grupę dzieci. Filmik musi zostać opatrzony adnotacją z jaką szkołą związane jest dziecko. Materiał filmowy należy udostępnić na profilu zadania na  - www.facebook.com/czytaniewmalopolsce
  Warunkiem zakwalifikowania filmu do konkursu jest przesłanie na adres stowarzyszenie@raciechowice.pl wypełnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udostępnianie wizerunku dziecka. Jej wzór znajdziecie w „galerii”.
  Filmik będzie podlegał „lajkowaniu” w określonym regulaminem czasie (treść regulaminu w galerii). Szkoła z danego powiatu, z której pochodzić będą filmy o największej ilości lajków otrzyma nagrodę. Działanie trwać będzie w okresie od 14 września do 31 października. Wygraną dla szkoły będzie wyjazd na „Nocne czytanie w Małopolsce”.
 2. „Nocne czytanie w Małopolsce” nagroda przewidziana dla 4 szkół (1 szkoła z każdego powiatu) ,które zdobędą największą liczbę lajków w działaniu „Poczytam ci … na facebooku”. W akcji nocnego czytania w instytucjach kultury, sztuki, architektury weźmie udział 50 uczniów wraz z opiekunami. Każda noc rozpocznie się od zwiedzania obiektu/ obszaru, następnie odbędzie się posiłek, czytanie z udziałem zaproszonych gości, nocleg. Po śniadaniu dzieci wraz z opiekunami wrócą do szkół. Działanie realizowane będzie w listopadzie.
 3. „Poczytaj mi” to działanie realizowane w 20 chętnych przedszkolach, szkołach, bibliotekach i polegać będzie na organizacji głośnego czytania dzieciom przez znane na danym obszarze osoby: artystów, sportowców, samorządowców itp. Spotkanie będzie połączone z prezentacją charakteru pracy danego gościa, przez co dzieci dowiedzą się podstawowych informacji o specyfice pracy zaproszonych osób. Elementem zajęć będą warsztaty plastyczne. Działanie realizowane będzie od 1 października do 30 listopada.
 4. „Czytam, bo lubię” to konkurs plastyczno - literacki. Realizowany będzie w dwóch kategoriach wiekowych i dwóch kategoriach tematycznych.
  Dzieci w wieku 4 – 9 lat będą mieli za zadania stworzyć plastyczną ilustrację ulubionego utworu literackiego związanego z Małopolską (na papierze w formacie do rozmiaru A3, dowolną techniką)
  Dzieci w wieku 10 – 15 lat, muszą napisać wiersz lub krótką formę literacką ( do 5 stron wydruku komputerowego) na temat związany z Małopolską. W konkursie przewidziane są nagrody książkowe dla najlepszych prac w obu kategoriach (2 x 3 pierwsze miejsca oraz 2 x 3 wyróżnienia) Pracę będą oceniane przez 3 - osobowe jury (artysta plastyk, dziennikarz, pracownik Biblioteki Publicznej w Raciechowicach). Regulamin konkursu dostępny jest w galerii. Działanie realizowane będzie od 1 października do 30 listopada.
 5. „Spotkanie podsumowujące”. Spotkanie odbędzie się w Raciechowicach. Wezmą w nim udział dzieci ze szkół biorących udział w projekcie, zwycięzcy konkursów przedstawiciele władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz wszystkie osoby zaangażowane w realizację zadania. Zaprezentowana zostanie prezentacja multimedialna z realizacji zadania, najlepsze filmiki, wręczone zostaną nagrody dla zwycięzców konkursu. Podczas spotkania aktorzy Myślenickiego Teatru w Stodole przeczytają małopolskie legendy. Działanie zrealizowane zostanie w pierwszym tygodniu grudnia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

Lidia Ścibor – 12 37 25 246 ( lidia.scibor@raciechowice.pl )

Katarzyna Magdziarz – 12 37 25 258 (stowarzyszenie@raciechowice.pl)

 

www.facebook.com/czytaniewmalopolsce

 Projekt „Czytanie w Małopolsce – lubię to!”, zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 


 

 

 

 

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer