Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Zobacz+r%F3wnie%BF
panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Kultura i Rozrywka / Odkrycia Archeologiczne na Zamku w Lanckoronie

ODKRYCIA  ARCHEOLOGICZNE NA ZAMKU W  LANKORONIE


Prace  archeologiczne w 2010 roku obejmowały pierwszy etap badań, uzgodnionych i zatwierdzonych  do realizacji przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Całościowy zakres prac określony został w programie badań archeologicznych i dotyczył czterech tematów, takich jak:
1. Ruiny zamku wraz z najbliższym otoczeniem.
2. Teren podzamcza gospodarczego i przyczółkiem mostu i wieżą.
3. Teren tzw. gródka.
4. Pozostałości fortyfikacji konfederackich.

 

Prace te są częścią projektu finansowanego z tzw. Mechanizmu Norweskiego pt. „Lanckorona – interpretacja lokalnego dziedzictwa kulturowego”, wdrażanego przez Gminę Lanckorona. Badanie archeologiczne i dokumentacja są potrzebne po to, by w przyszłości można było przystąpić do rewitalizacji ruin lanckorońskiego zamku według koncepcji posiadanej przez Urząd Gminy. Celem projektu jest także edukacja dzieci i młodzieży tak, aby mogły w praktyce zapoznac się z pracą archeologów i wziąć udział w prawdziwych wykopaliskach. 

 

W sezonie jesiennym 2010 roku wyeksplorowano 15 wykopów o łącznej powierzchni około 3 arów.
Na terenie tzw. gródka, usytuowanego na majdanie i skłonie stoku wzgórza odkryto dobrze zachowane relikty obwałowania drewniano-ziemnego, datowanego wstępnie najpóźniej na wiek XV. Były to pionowe i poziome belki konstrukcji skrzyniowej, wypełnionej rumoszem skały łupkowej. Konstrukcja ta uległa częściowemu spaleniu. Liczny materiał ruchomy, znaleziony podczas wykopalisk, w postaci fragmentów ceramiki, pochodzi  głównie z wieku XIV i XV. Znaleziono jednak także pokaźny zespół ceramiki datowanej na okres wczesnego średniowiecza (XII i XIII wiek), czyli z czasu przed wybudowaniem zamku przez króla Kazimierza Wielkiego. Odkrycie to potwierdza domniemanie badaczy o istnieniu tu wczesnośredniowiecznego gródka strażniczego, którego załoga sprawowała nadzór nad odcinkiem pobliskiego traktu handlowego.

 

Przeprowadzono inne wykopy, których zadaniem było uchwycenie pozostałości budynku „koszar” z czasów nowożytnych, odkryto warstwę z licznymi fragmentami ceramiki z XVIII wieku, w tym kafli piecowych. Wstępnie można stwierdzić, iż są to relikty poszukiwanego budynku, najpewniej drewnianego.

 

Wykop usytuowany na północnym stoku wzniesienia, interpretowanego jako  podzamcze gospodarcze, dostarczył informacji na temat ukształtowania terenu i profilu fosy.  Wykopy wyeksplorowane na majdanie podzamcza na osi mostu zamkowego wskazały natomiast fakt niwelacji o znacznym zasięgu, jaka została dokonana na tym terenie najpewniej w XIX wieku. W wyniku tej niwelacji zlikwidowany został mur wieży przy moście.

 

Wykop usytuowany na stoku podzamcza, w miejscu prawdopodobnego istnienia przyczółka mostu, dostarczył cennych informacji nie tylko na temat poszukiwanego obiektu. Odkryto bowiem dobrze zachowaną ścianę wieży, posadowionej na przyczółku, co w sposób jednoznaczny potwierdziło niektóre przekazy historyczne na ten temat. Ponadto odczytany został układ stoku fosy wraz ze stratygrafią warstw akumulacyjnych. Badania archeologiczne na zamku w Lanckoronie będą kontynuowane w roku 2011.

 

Eligiusz Dworaczyński