Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Środkowisko

Wójt Gminy Lanckorona informuje, że na wniosek złożony przez firmę CESSPOOL TECHNOLOGY Sc zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczno-mechaniczną oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Izdebnik, Gmina Lanckorona”...

Pomagamy w uzyskaniu dotacji. Oferujemy pełne wsparcie przy kompletowaniu i wypełnianiu wniosków...
Uprzejmie przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2011 r. został skrócony termin przekazywania marszałkowi województwa zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych i upływa w dniu 15 marca...

I ta wiosna, jak wiele poprzednich, odsłoniła nagą prawdę o brudasach, którzy żyją wśród nas. Wśród zielonej trawki i kwitnących kwiatów, na poboczach dróg prym wiodą niestety śmieci...

Kiedy w 2004 roku Gmina Lanckorona zamknęła lokalne, nielegalne wysypisko śmieci i wprowadziła nowatorski system zbiórki odpadów komunalnych, polegający m.in. na ich segregacji, zdecydowana większość Mieszkańców przyjęła takie rozwiązanie z ulgą i zadowoleniem. Jednak część osób nie chce się dostosować.