Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Zobacz+r%F3wnie%BF
panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Projekty z Unii Europejskiej / „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

Informacja dotycząca realizacji projektu systemowego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2010 - 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  - realizuje projekt:

„Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lanckorona”

okres realizacji projektu:  2010-2012

 

Projektem systemowym zostaną objęte 24 osoby (w tym roku uczestniczy 6 osób, w 2011 – 10 osób, 2012r. – 8 osób) bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz zatrudnione, znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji,  korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i zamieszkałe na terenie gminy.

 

Celem głównym projektu jest: zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej osób mieszkających na terenie Gminy i korzystających z pomocy tut. Ośrodka.

 

Dla osiągnięcia tego celu zaplanowano następujące działania:

    • Zawarcie kontraktów socjalnych, na które składają się: zasiłki i pomoc w naturze, praca socjalna oraz instrumenty aktywnej integracji:
    • Szkolenie psychologiczne obejmujące trening umiejętności psychospołecznych,
    • Warsztaty z doradcą zawodowym
    • Psychoterapię
    • Kursy i szkolenia zawodowe

Dzięki szkoleniom z psychologiem i doradcą zawodowym Beneficjenci Ostateczni nabędą umiejętności radzenia sobie ze stresem, poznają zasady i techniki autoprezentacji, nabędą umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, poznają zasady i techniki poszukiwania pracy, przygotowani zostaną do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Psychoterapia pozwoli na rozpoznanie źródła trudności bądź konfliktu i mobilizowanie zasobów rodziny do rozwiązania go. Przy pomocy terapeuty rodzina nabędzie umiejętności rozpoznawania i uruchamiania utraconych zasobów rodziny.

 

Kursy i szkolenia zawodowe pozwolą na zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy.

 

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Lanckorona, ul. 3 Maja 587, Tel. (33) 876 36 99

 

Zapraszamy do uczestnictwa!!!