Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Zobacz+r%F3wnie%BF
panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Projekty z Unii Europejskiej / Ożywienie centrum wsi Jastrzębia w oparciu o dobra małopolskiej architektury podworskiej

                

 


 

Ożywienie centrum wsi Jastrzębia w oparciu o dobra małopolskiej architektury podworskiej.

 

 

 

Dotujący: Samorząd Województwa Małopolskiego

Inwestor: Gmina Lanckorona

               ul. Krakowska 473

               34-143 Lanckorona

Zadanie realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”,
Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.


Finansowanie:

   • 80 % kosztów finansowanych ze środków EFOiGR Sekcji Orientacji w ramach Sektorowego
    Programu Operacyjnego
   • 20 % kosztów finansowanych z budżetu Gminy Lanckorona

Kwota pomocy przyznanej

w umowie o dofinansowanie

Kwota pomocy przyznanej

w umowie o dofinansowanie

Całkowite poniesione

wydatki kwalifikowalne

251260,00

383172,04

314075,44Realizacja:
    - 01.09.2005
    - 25.09.2006

 

Zakres prac:

  1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku podworskim (zaplecze sanitarno sportowe) - powierzchnia 24,91 m2
  2. Ożywienie centrum wsi Jastrzebia - oświetlenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego sztuk 23 lamp oświetleniowych
  3. Ośrodek sportu i rekreacji - zespół urządzeń sportowo rekreacyjnych - powierzchnia 4740 m2
  4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Domu Kultury - powierzchnia 99,20 m2

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer