Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Inne / Przyszłość dla Lanckorony

Wspólny projekt pod okiem Pana Profesora Jerzego Hausnera z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Gminy Lanckorona, Miasta i Gminy Niepołomice oraz Stowarzyszenia na Bursztynowym Szlaku, pod nazwą Aktywizacja społeczności małych miast Małopolski poprzez wykorzystanie ich potencjału społeczno-kulturowego, doprowadził do praktycznych warsztatów, w których udział wzięło ponad 20 mieszkańców gminy. W ciągu dwóch dni uczestnicy dyskutowali na temat wizji przyszłości swojego środowiska, definiowali ewentualne bariery rozwoju. W rezultacie doszli do konkretnych pomysłów, które ich zdaniem pobudzą do działania tutejszą społeczność, przy równoczesnym poszanowaniu unikalnych wartości związanych z Lanckoroną.


Po analizie wszystkich pomysłów, można uznać, że potrzebne jest stworzenie w Lanckoronie czegoś całkiem niezwykłego, być może w formie instytucji, która spełniłaby funkcję magnesu. Taką instytucją może być wyjątkowe muzeum, autorska szkoła artystyczna, salon muzyczny, multimedialny przewodnik po przeszłości i teraźniejszości Lanckorony. Ważne jest, aby przyjrzeć się istniejącym zasobom i ułożyć z nich nową całość, której realizacja zaangażuje wiele różnych grup stwierdziła w podsumowaniu warsztatów Prof. Anna Karwińska.


Zdaniem naukowców prowadzących projekt, istotnym czynnikiem mogącym zwiększyć szanse rozwojowe gminy jest stworzenie nowych możliwości edukacyjnych dla jej mieszkańców. Podsumowanie projektu wskazuje na trzy konkretne działania, których realizacja przyniosłaby gminie konkretne korzyści:

  • Rewitalizacja ruin lanckorońskiego zamku
  • Utworzenie szkoły artystycznej stopnia średniego
  • Stworzenie Archiwum Lanckorońskiego multimedialnego portalu o tradycji i historii gminy
  • Zarówno dla tutejszego samorządu jak i dla działających lokalnie organizacji Pozarządowych, jest to swoisty drogowskaz, który należy uwzględnić przy formułowaniu przyszłych strategii rozwoju gminy.