Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Akcja - Przejrzysta Polska / Pliki do pobrania


 • Raport z przebiegu opracowania procedury konsultacji społecznych w gminie Lanckorona


 • Sprawozdanie o wynikach analizy funkcjonowania katalogu usług

 • Sprawozdanie z realizacji zadania 2.1 - opracowanie procedury corocznego przegladu i monitoringu kodeksu etycznego urzednika prowadzonego przez pracowników urzedu

 • Wprowadzenie procedury corocznego przeglądu i stałego monitoringu kodeksu etycznego przez pracowników Urzędu Gminy Lanckorona.

 • Wprowadzenie zmian do uchwały Nr XXV/157/05 Rady Gminy Lanckorona

 • Zasady i tryby przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lanckorona.

 • Zarządzenie wewnętrzne nr 6/06 z dnia 5 czerwca w sprawie ustalenia procedury badania funkcjonalności katalogu usług.

 • Zarządzenie wewnętrzne nr 8/05 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Lanckorona

 • Załącznik do w. w. zarządzenia

 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/05 Wójta Gminy Lanckorona.

 • Zarządzenie w sprawie ustalenia procedury opracowania i aktualizacji kart usług

 • Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i określenia jego regulaminu.

 • Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

 • Program Współpracy Gminy Lanckorona z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami  na  2006 rok

 • Zarządzenie w sprawie procedury tworzenia corocznego informatora budżetowego dla mieszkanców gminy Lanckorona

 • Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy Lanckorona

 • Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

 • Materiał strategiczny

 • Plan rozwoju lokalnego

 • Procedura naboru pracowników

 • Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Lanckorona

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer