Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Akcja - Przejrzysta Polska / Informacje ogólne

Akcja społeczna "Przejrzysta Polska"

prowadzona przez "Gazetę Wyborczą"

 

przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

 

Więcej informacji na temat akcji mogą Państwo znaleźć na stronie:
www.przejrzystapolska.pl
 


INFORMACJE  OGÓLNE
Gmina Lanckorona zgłosiła deklarację udziału w akcji społecznej "Przejrzysta Polska".  Udział w Akcji wiąże się z obowiązkiem wykonania sześciu zadań obligatoryjnych narzuconych przez organizatora. Zadania te odpowiadają sześciu zasadom dobrego rządzenia: przejrzystości, przeciwdziałania korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.
 

ZADANIA OBLIGATORYJNE

 

 • Zasada przejrzystości
  Zdanie: opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie.
  Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez urząd. W ramach tego  zadania zostaną opracowane i wydane drukiem karty informacyjne usług. Na kartach zawarte będą między innymi  informacje dotyczące nazwy usługi, podstawy prawnej, wykazu potrzebnych dokumentów, wysokości opłat, miejsca wykonywania usługi, czasu realizacji oraz trybie odwoławczym. Karty będą udostępnione na stronie internetowej oraz w urzędzie gminy.
 • Zasada braku tolerancji dla korupcji
  Zadanie: wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy.
  Celem zadania jest wypracowanie zbioru wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy urzędu. Kodeks będzie tekstem stworzonym przez pracowników i przez nich podpisanym. Zostanie również podany do publicznej wiadomości.
 • Zasada partycypacji społecznej
  Zadanie: opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  Celem zadania jest opracowanie wieloletniego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i przyjęcie go przez Radę w formie uchwały. Zadanie to musi być realizowane z udziałem organizacji pozarządowych.
 • Zasada przewidywalności
  Zadanie: opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom aktualny strategiczny dokument rozwojowy.
  Zadanie polega na zaktualizowaniu z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy oraz opracowanie  krótkiego materiału przybliżającego strategie mieszkańcom.
 • Zasada fachowości
  Zadanie: wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura naboru musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze.
  Celem zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu o kryterium fachowości.
 • Zasada rozliczalności
  Zadanie: urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".
  Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji o tym, jak zaprojektowano budżet na kolejny rok oraz o rozliczeniu budżetu z poprzedniego roku.


ZADANIA FAKULTATYWNE

 • Zasada przejrzystości
  Zadanie: opracowanie gminnego katalogu firm.
  Celem zadania jest wyeliminowanie praktyki polecania przez pracowników urzędu w postępowaniach administracyjnych, w których konieczne jest lub może być pomocne wykonanie konkretnych usług, firm należących do znajomych lub krewnych tych pracowników. W katalogu mogą znaleźć się zarówno firmy zarejestrowane na terenie gminy, jak i zarejestrowane poza tym terenem.
 • Zasada partycypacji społecznej
  Zadanie: stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.
  Celem zadania jest stworzenie kompletnej listy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, która pozwoli zarówno urzędowi, jak i mieszkańcom oraz samym organizacjom na zorientowanie się, jakie organizacje działają, czym się zajmują, jakie zadania gminne realizują lub mogą realizować.

 

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer