Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Planowanie przestrzenneOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lanckorona o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lanckorona o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona


Projekt zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LANCKORONA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona


Informacja Wójta Gminy Lanckorona dotycząca zmiany projektu Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona oraz prognozy oddziaływania na środowisko


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LANCKORONA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona


Informacja Wójta Gminy Lanckorona dotycząca zmiany planu Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona oraz prognozy oddziaływania na środowisko


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LANCKORONA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona


Informacja Wójta Gminy Lanckorona dotycząca zmiany projektu Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona oraz prognozy oddziaływania na środowisko


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LANCKORONA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona


INFORMACJA WÓJTA GMINY LANCKORONA Z DNIA 10. 07. 2014 R. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona


Karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LANCKORONA w sprawie przystąpienia do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LANCKORONA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LANCKORONA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LANCKORONA w sprawie przystąpienia do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LANCKORONA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LANCKORONA w sprawie przystąpienia do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LANCKORONA o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LANCKORONA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona