Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego


  • Tekst Planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

  • Aneks Nr 1 do Planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

  • Mapa planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona.