Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny

Pracowników Urzędu  Gminy Lanckorona


Kodeks etyczny oparty został na uniwersalnych wartosciach: uczciwosci, sprawiedliwosci,
odpowiedzialnosci, bezstronnosci, przejrzystosci, skutecznosci, równosci, szacunku, prawdzie, godnosci, lojalnosci, neutralnosci politycznej.
Pracownik realizuje swoje zadania i obowiazki w sposób nie budzacy watpliwosci etycznych
w szczególnosci:

 1. ma swiadomosc, .e jego praca jest słu.ba publiczna, której celem nadrzednym jest dobro wspólnoty samorzadowej i ka.dego mieszkanca gminy z osobna
 2. pamieta, .e swoim postepowaniem daje swiadectwo o gminie Lanckorona oraz współtworzy wizerunek pracownika samorzadowego
 3. nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych mu zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych
 4. dokłada wszelkich staran, aby jego postepowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzen o jakakolwiek forme interesownosci
 5. w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich interesantów, nie ulega żadnym naciskom, powstrzymuje sie od wszelkich form faworyzowania, bez wzgledu na motywy takiego postepowania, nie przyjmuje .adnych zobowiazan wynikajacych z pokrewienstwa lub znajomosci
 6. podczas realizowania procedury administracyjnej udziela interesantowi wyczerpujacych informacji, które moga miec wpływ na podjeta pózniej decyzje administracyjna
 7. w toku podejmowania decyzji pracownik zwraca uwage na stosowne wywa.enie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego
 8. w bezposrednich kontaktach z interesantami pracownik pozostaje usługodawca i zachowuje się własciwie, uprzejmie i pozostaje dostepny. Odpowiadajac na korespondencje, rozmowy telefoniczne i poczte elektroniczna pracownik stara sie byc mo.liwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania mo.liwie jak najbardziej wyczerpujaco i dokładnie
 9. w wykonywaniu zadań i obowiazków jest neutralny politycznie poprzez rzetelne realizowanie swoich obowiazków bez wzgledu na własne przekonania i polityczne poglady, dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które moga prowadzic do działan stronniczych
 10. nie angażuje sie w działania, które zagrażaja prawidłowemu wypełnianiu obowiazków
  słu.bowych lub wpływaja negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.
  Normy niniejszego Kodeksu naruszaja pracownicy, którzy wskutek postepowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, ryzykuja utrate zaufania niezbednego do wykonywania zadan publicznych.

Kodeks etyczny jest tekstem stworzonym przez pracowników Urzedu Gminy Lanckorona, co poswiadczaja własnorecznym podpisem:

(podpisy pracowików Urzedu Gmiy)

 

Lanckorona, dnia 17 sierpnia 2005 roku


Celem  ninejszego  Kodeksu  jest  sprecyzowanie  wartosci  i  standardów  zachowania  pracowników zwiazanych z pełnieniem przez  nich obowiazków  zebranie ich w formie katalogu oraz poin formowaie obywateli o standardach zachowania  jakich mają prawo oczekiwać od pracowików samorządowych.


Interesanci   którzy  stwierdza   (że pracownik  nie postepuje zgodnie z zasadami przyjetymi w Kodeksie Etycznym   może zgłosic swoje uwagi bezposred przełonoemu pracowika codzienie w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30  do 15.30.

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer