Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Ogłoszenia

WÓJT GMINY LANCKORONA podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego nieograniczonego przetargu.

- INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU -

Wójt Gminy Lanckorona podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze ustnego nieograniczonego przetargu.

Wójt Gminy Lanckorona ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na wynajem znajdującego się w budynku numer 114 w Lanckoronie lokalu użytkowego o powierzchni 80,88 m2

- Informacja o wyniku przetargu -

WÓJT GMINY LANCKORONA podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu nieograniczonego ustnego. Przeznacza się do najmu lokal użytkowy o powierzchni 80,88 m2, w którym znajdują się toalety ogólnodostępne
Wójt Gminy Lanckorona ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na Wynajem znajdującego się w budynku numer 224 w Lanckoronie na II piętrze lokalu użytkowego o powierzchni 51 m2

Wójt Gminy Lanckorona podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu. Przeznacza się do najmu lokal użytkowy o powierzchni 51 m2 usytuowany na I piętrze w budynku oznaczonego nr 224 w Lanckoronie

Wójt Gminy Lanckorona podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu...

Wójt Gminy Lanckorona ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na wynajem znajdującego się w budynku numer 186 w Izdebniku lokalu użytkowego o powierzchni 13 m2 usytuowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2106/3 o powierzchni 0,1787 ha

- INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU -

WÓJT GMINY LANCKORONA działając na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu położonych  w Izdebniku...

Wójt Gminy Lanckorona ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na Dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5024/22 o powierzchni 0,1976 ha, na której usytuowany jest budynek usługowy oznaczony numerem porządkowym 317 (Tartak)

- INFORMACJA O WYNIKU -

Wójt Gminy  Lanckorona  o g ł a s z a  drugi publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Izdebniku z przeznaczeniem do zabudowy mieszkaniowej.

- WYNIKI PRZETARGU -

Wójt Gminy Lanckorona ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK – rok produkcji 1983, numer rejestracyjny – KWAJ239, stanowiący własność gminy Lanckorona

Wójt Gminy Lanckorona podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu położonych w Izdebniku...

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn. Zajęcia edukacyjno-rozwojowe szansą na lepszą przyszłość dla klas I-III z Gminy Lanckorona WND-POKL.09.01.02.-12-163/11 w roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lanckorona...

Wójt Gminy Lanckorona ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Izdebniku z przeznaczeniem do zabudowy mieszkaniowej...

- WYNIKI PRZETARGU -

Wójt Gminy Lanckorona ogłasza drugi publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Lanckorona stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Lanckorona, zabudowanej budynkiem garażowo-warsztatowym usytuowanym na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1986 i 1988/1 o łącznej powierzchni 0,3310ha...

- WYNIKI PRZETARGU -

WÓJT GMINY LANCKORONA podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości niezabudowane oznaczone w ewidencji geodezyjnej numerami działek 3600/13 o powierzchni 0,1335ha, 3600/14 o powierzchni 0,1320ha położone w miejscowości Izdebnik...

Wójt Gminy Lanckorona ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na wynajem znajdującego się w budynku numer 113 w Lanckoronie lokalu użytkowego o powierzchni 33 m2  usytuowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki  8246 o powierzchni 0,0302 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej...
Wójt Gminy Lanckorona ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na wynajem znajdującego się w budynku numer 540 w Izdebniku lokalu użytkowego o powierzchni 61,75 m2 usytuowanego na I piętrze w budynku Pawilonu Sportowego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 2764/1, 2764/6 powierzchni 0,4522 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjnej, sportowej, turystycznej...

Wójt Gminy Lanckorona podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - lokal użytkowy o powierzchni 61,75m2 usytuowany na I piętrze w budynku Pawilonu Sportowego oznaczonego nr 540 w Izdebniku...

Wójt Gminy Lanckorona podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - lokal użytkowy o powierzchni 33 m2 usytuowany na parterze w budynku oznaczonego nr 113 w Lanckoronie, o powierzchni 0,0302 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo - usługowej...

Wójt Gminy Lanckorona ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5024/22 o powierzchni 0,1976 ha, na której usytuowany jest budynek usługowy oznaczony numerem porządkowym 317 (Tartak) o powierzchni 206m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej...

- WYNIKI PRZETARGU -

Wójt Gminy Lanckorona informuje, że w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zmieniły się daty składania wniosków. Wniosek o zwrot podatku składa się od dnia 01 lutego do dnia 29 lutego 2012 roku.

Wójt Gminy Lanckorona ogłasza drugi publiczny ustny nieograniczony przetarg na Wynajem znajdującego się w budynku numer 224 w Lanckoronie pomieszczenia użytkowego o powierzchni 42 m2...

- wyniki przetargu -

Wójt Gminy Lanckorona ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni 841,38 m2 oraz wiatą magazynową o powierzchni 208 ,00m2...

- wyniki przetargu -

Wójt Gminy Lanckorona ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż  nieruchomości  położonej w miejscowości Lanckorona zabudowanej  budynkiem garażowo-warsztatowym usytuowanym na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1986 i 1988/1 o łącznej powierzchni 0,3310ha...

- wyniki przetargu -

WÓJT GMINY LANCKORONA podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu...

Wójt Gminy Lanckorona ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg...

Wójt Gminy Lanckorona ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem działki 5024/22 o powierzchni 0,1976 ha (Tartak)

Informacja o wyniku przetargu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Gmina Lanckorona ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu nieograniczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: budowa dróg gminnych do nowych osiedli stanowiących własność gminy wraz z podbudową i infrastrukturą...

Wójt Gminy Lanckorona ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na: wynajem znajdującego się w budynku numer 224 w Lanckoronie pomieszczenia użytkowego o powierzchni 42 m2...
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej Kanalizacja i oczyszczalnia w Izdebniku

WÓJT GMINY LANCKORONA podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu położonych w Lanckoronie...

Gmina Lanckorona/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego (umowa na zastępstwo)

- WYNIKI NABORU -

Pomagamy w uzyskaniu dotacji. Oferujemy pełne wsparcie przy kompletowaniu i wypełnianiu wniosków...

Starosta Wadowicki zawiadamia, że w dniu 7 stycznia 2011r. została wydana decyzja Starosty Wadowickiego Nr 1/2011 znak: NBZ 7351-45/St/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbiórka i budowa w tym samym miejscu  mostu na potoku Cedron w ciągu drogi powiatowej nr 1729K”

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wójt Gminy Lanckorona  ogłasza drugi publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 25 – rok produkcji 1961...
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. świadczeń rodzinnych
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Wójt Gminy Lanckorona ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  i sportu w gminie Lanckorona w 2010 roku.

Obsadzenie mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lanckorona bez głosowania.

Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważnienia dowodów osobistych – zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198) – obowiązuję od 1 stycznia 2009 r.
BUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 52 na odcinku BIELSKO-BIAŁA GŁOGOCZÓW (BESKIDZKA DROGA INTEGRACYJNA)
Każdy ROLNIK, który chce odzyskaż część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) w 2008r. obowiązuje nadal całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych na tzw. potrzeby własne.