Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wydarzenia / OGŁOSZENIE o przetargu

2015-06-12


Lanckorona, dnia 12 czerwca 2015 roku

 

WÓJT GMINY LANCKORONA

 

działając na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr102,poz.651z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości niezabudowane stanowiące własność mienia komunalnego Gminy Lanckorona:
oznaczone w ewidencji geodezyjnej numerami działek:
1. 3600/14 o powierzchni 0,1320ha,

2. 3600/13 o powierzchni 0,1335ha,

położone w miejscowości Izdebnik, wpisane do Księgi Wieczystej nr KR1W/00047288/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach.
Działki posiadają uregulowany dostęp do drogi publicznej, kształt prostokątny korzystny do zabudowy. Nad częścią działek ewidencyjnych nr 3600/14, 3600/13 przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia, a przez niewielki fragment południowej części działki nr 3600/14 przechodzi rurociąg wodociągu. Sieć gazowa i wodociągowa znajduje się na działce nr 3600/21. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny rolnicze oraz w odległości ok. 400 m droga relacji Kraków – Wadowice.

 

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona:
- działki nr 3600/13, 3600/14 położone w miejscowości Izdebnik znajdują się częściowo w  jednostce MM - teren mieszkalnictwa o niskiej intensywności, oraz w jednostce MR – teren zabudowy rolniczej.
 
Cena wywoławcza netto wynosi :
1.Działka nr 3600/14 - 67.000zł + 23% podatku VAT
2.Działka nr 3600/13 - 68.000zł + 23% podatku VAT
 
Każda w/w nieruchomość zbywana jest w oddzielnym przetargu.


Nabywca ponosi koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej.
Termin do złożenia wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wnosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 12 czerwca 2015 do dnia 08 lipca 2015 roku poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Lanckorona 473, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez  ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy www.lanckorona. pl.(BIP)

 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Lanckoronie pokój nr 6
Tel.0-33-87635-95 wew.24