Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wydarzenia / OGŁOSZENIE o przetargu

2015-06-12


Lanckorona, dnia 11 czerwiec 2015 roku

 

WÓJT GMINY LANCKORONA

 

działając na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze ustnego nieograniczonego przetargu.

 

Przeznacza się do najmu  pomieszczenie w budynku nr  540 w Izdebniku o powierzchni 40 m2  usytuowane na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2764/6 o powierzchni 0,1846 ha z przeznaczeniem pod działalność magazynowo-handlowo-usługową. 
Nieruchomość stanowi własność mienia komunalnego Gminy Lanckorona na podstawie Księgi Wieczystej nr KR1W/00036741/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach.
Pomieszczenie posiada dostęp do drogi publicznej, wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągową.
 
W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona działka nr 2764/6 znajduje się w jednostce UST – teren usług sportu, turystyki, rekreacji.
 
Stawka wywoławcza za całą powierzchnię wynosi: 200zł + 23 % podatku VAT
Okres najmu– 5 lat
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry w terminie 7 dni od otrzymania faktury wystawionej do 10 dnia każdego miesiąca.
Zasady aktualizacji opłat – wysokość czynszu będzie aktualizowana co roku na podstawie  wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za dany rok w stosunku do roku poprzedniego ogłoszonego przez prezesa GUS.

Przystosowanie pomieszczenia pod działalność ponosi najemca.

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wnosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 11 czerwca 2015 roku do dnia 08 lipca 2015 roku poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy  Lanckorona ul. Krakowska 473, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy www.lanckorona.pl (BIP)
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Lanckoronie pokój nr 6
Tel.0-33-87635-95