Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wydarzenia / Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego - szczepienia profilaktyczne dzieci

2015-07-06 

Zarządzenie nr 59/2015
Wójta Gminy Lanckorona
z dnia: 9 czerwca 2015 roku

 

w sprawie :ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację programu zdrowotnego - poprzez szczepienia profilaktyczne przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C dzieci zamieszkałych na terenie gminy Lanckorona w2015 roku.

 

Działając na podstawie art.30 ust.2  ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013r.,poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art.48b ust.1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U.z 2008r. nr 164, poz.1027 z późn.zm.), 


                                        zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na  realizację programu-udzielenie świadczeń                 
 zdrowotnych poprzez szczepienia profilaktyczne dzieci zamieszkałych na terenie gminy
 Lanckorona, przeciwko bakteriom meningokowym grupy C – rocznik 2013.

 

§ 2

Integralną część zarządzenia stanowią załączniki:

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Organizacyjnemu.

                                                        
§ 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                         Wójt

 

                                                                                              /-/ Tadeusz Łopata

 

 

 

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer