Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wydarzenia / OGŁOSZENIE o przetargu

2015-05-27


Lanckorona, dnia 26 maja 2015 roku


WÓJT  GMINY  LANCKORONA


działając na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze ustnego nieograniczonego przetargu.

 

Przeznacza się do najmu budynek mieszkalny nr 1 na ul. Słoneczne Tarasy w Lanckoronie o powierzchni użytkowej 65,04 m2 usytuowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8711/6 o pow. 0,0232 ha z przeznaczeniem na mieszkanie. Nieruchomość stanowi własność mienia komunalnego Gminy Lanckorona na podstawie Księgi Wieczystej nr KR1W/00067875/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach.

Budynek posiada dostęp do drogi publicznej, wyposażony jest w instalacje elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną i w instalację solarną ciepłej wody użytkowej. Usytuowany jest na terenie ulicy Słoneczne Tarasy nr 1 w sąsiedztwie zabytkowego centrum Lanckorony na stoku o niewielkim nachyleniu na południowy wschód od rynku. Budynek mieszkalny jednorodzinny, dwukondygnacyjny, wolnostojący wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, z dachem  dwuspadowym pokrytym blacha falistą. W planie  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona  działka nr 8711/6 znajduje się w jednostce MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
Cena wywoławcza za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi: 4,80zł 
Okres najmu – 10 lat
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry w terminie 7 dni od otrzymania faktury wystawionej do 10 dnia każdego miesiąca.
Zasady aktualizacji opłat – na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lanckorona.

Przystosowanie budynku do zamieszkania ponosi najemca.
 

Termin do złożenia wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wnosi  6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 28 maja 2015 roku do dnia 18 czerwca 2015 roku poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy ul. Krakowska 473, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy www.lanckorona.pl (BIP)

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Lanckoronie pokój nr 6
Tel.0-33-87635-95