Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wydarzenia / „PIERWSZY DZWONEK”

2015-04-30


PROJEKT - „PIERWSZY DZWONEK”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie informuje, iż w dniach od 4 do 14 maja 2015r. w siedzibie Ośrodka można składać wnioski o przyznanie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.  Wsparcie to przysługuje uczniom z rodzin spełniających łącznie następujące warunki:

- dochód miesięczny netto na osobę nie przekracza kwoty 684 zł

- rodziny zamieszkałe na terenie naszej Gminy

- co najmniej jedno dziecko jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające wszelkie dochody rodziny (np. wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie z praktyk zawodowych, zasiłek dla bezrobotnych, renta, emerytura, zasiłki rodzinne, alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego, dochód z prac dorywczych, dochód z najmu, dzierżawy itp.).

 

Wnioski można pobrać i wypełnić w GOPS Lanckorona, w godz. pracy Ośrodka, tj. 

poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30
tel. 33 876 35 91

 

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer