Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wydarzenia / Remiza OSP w Izdebniku

2015-03-13


Remiza OSP w Izdebniku


W ostatnich dniach w mediach oraz środowisku lokalnym pojawiły się nieprawdziwe informacje na temat użytkowania pomieszczeń w Remizie OSP w Izdebniku.
Kategorycznie oświadczam, że przekazywane informacje są nieprawdziwe.

 

Do wyłącznej dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebniku jest część pomieszczeń o ogólnej powierzchni  269,99m2 w tym:
- umową użyczenia zawartą w dniu 16.05. 2001r. użyczono OSP w Izdebniku  pomieszczenia o powierzchni 160m2,
- w aneksie do umowy, którą Zarząd OSP w Izdebniku nie podpisał, zwiększono powierzchnię o dalsze 109,99m2
Na posiedzeniu Zarządu Straży w dniu 13.02.2015r, na które mnie poproszono, zażądano, aby przekazać im również do użytkowania kuchnię i aby  gospodarzem pomieszczeń sali widowiskowej i kuchni był strażak. Oświadczyli, że inaczej aneksu do umowy nie podpiszą.


Sala widowiskowa i kuchnia zawsze była i jest w bezpośrednim zarządzie Wójta.
Wyłącznym  prawem Wójta jest dobieranie sobie osób do których ma zaufanie i którym powierza wykonanie zadań. To Wójt odpowiada za gospodarowanie mieniem, to do jego kompetencji  należy ustalanie zasad korzystania z mienia. Obowiązki te  wynikają  z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Budynek OSP pełni funkcje centrum kultury lokalnej, służy integracji społeczeństwa. Pomieszczenia sali widowiskowej i kuchni  przeznaczone są do zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej w zakresie  zagospodarowania  czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań. To miejsce na organizowanie spotkań okolicznościowych.   Do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.


Obiekt, utrzymywany ze środków publicznych nie może służyć tylko jednemu stowarzyszeniu. Gmina ma obowiązek współpracy, w miarę istniejących możliwości lokalowych, ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi. Przy użytkowaniu   pomieszczeń muszą być przestrzegane warunki sanitarne i p.pożarowe. Niedopuszczalne jest  korzystanie z urządzeń grzewczych w innym pomieszczeniu niż kuchnia, niedopuszczalne jest, aby używane naczynia były myte przez użytkowników w toalecie. Tak to się odbywa obecnie  gdyż OSP bezprawnie zawłaszczyła  pomieszczenia kuchni.

 

Dziś coraz więcej ludzi widzi potrzebę wspólnych spotkań i integrowania się. Moim celem jest integracja mieszkańców gminy, w tym sołectwa Izdebnik. Każdej organizacji chcę zapewnić przynajmniej w minimalnym stopniu poczucie, że są członkami społeczności lokalnej i są traktowani w podobny sposób. Każda organizacja ma prawo  korzystać z mienia publicznego na  równych prawach.

 

Jestem otwarty na współpracę. Aby uzyskać porozumienie potrzebna jest dobra wola wszystkich stron, nie tylko Wójta.

 


Wójt           


(-) Tadeusz Łopata