Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wydarzenia / OGŁOSZENIE

2015-02-09


Ogłoszenie


o wskazanie osób do pracy w komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert składanych w otwartych konkursach - obszar – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, która wymagana jest godnie  z art.15 ust.2a- 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (jedn.tekst  Dz.U.z 2014r. poz.1118 z późn.zm.) oraz działu XII §14 programu współpracy Gminy Lanckorona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 na 2015 rok, stanowiący załącznik do Uchwały nr XL/314/2014 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2014 roku.

 

Wskazaną osobę  należy przedstawić na załączonym formularzu w terminie do dnia
18 lutego 2015 roku  w Urzędzie Gminy Lanckorona –pok.nr 3 (parter)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33/8763595 wew.26
lub e-mail: kadry@lanckorona.pl


Do pobrania:

 

 


 

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer