Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wydarzenia / Realizacja zadań w Gminie Lanckorona - kadencja 2011 – 2014

2014-11-05


Realizacja zadań w Gminie Lanckorona
kadencja 2011 – 2014

 

Zdecydowana większość zadań realizowanych w latach 2011-2014 ma swoje źródło w działaniach podjętych przez lokalny Samorząd (Rada i Wójt Gminy) w latach wcześniejszych. Globalne spojrzenie na rozwój Gminy winno zatem obejmować przynajmniej poprzednią i obecną kadencję, czyli lata 2006 -2014. W tym czasie majątek Gminy wzrósł o 170%: od ok. 21 mln PLN w roku 2006, do ok.56 mln PLN w roku 2014, czyli o ok.35 mln PLN. Jednocześnie nastąpił spadek zadłużenia Gminy  z ok.7 mln PLN w 2011 roku do ok.5 mln w 2014 roku, w związku z faktem, że w minionych dwóch latach, Gmina posiadała nadwyżkę budżetową, która pozwoliła na rezygnację z zaciągania kredytów i na przeznaczenie nadwyżki na spłatę kredytów z lat ubiegłych. W ten sposób Gmina przygotowuje się na przyszłą absorpcję funduszy Unii Europejskiej, które dostępne będą w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Dochody Gminy wzrosły od ok. 13 mln PLN w 2006 roku do ok. 21 mln PLN w 2013 roku. Dokładne dane za rok 2014 będą znane na koniec bieżącego roku budżetowego.

 

Dzięki rozważnej, ale dynamicznej polityce rozwojowej Samorządu Gminy Lanckorona, w latach 2011-2014, pozyskano ponad 22 mln środków europejskich i krajowych na gminne inwestycje. Osiągnięte zostały następujące rezultaty:
 

1. Uruchomiono przedszkole samorządowe oraz bibliotekę wiejską w miejscowości Izdebnik.
Wyposażono budynek w meble i sprzęt za kwotę 61 660 złotych.

 

2. Wybudowano kanalizację sanitarną o długości 6643 mb. wraz z oczyszczalnią ścieków o przepustowości 150 m3/d.  w miejscowości Lanckorona za kwotę  4 688 966,16 złotych.
 
3. Opracowano projekt budowlany oczyszczalni ścieków o przepustowości 400 m3/d. oraz kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości Izdebnik. Cena projektu 381 820 złotych.
Obecnie trwa postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę.    
 
4. Wykonano zamknięcie i rekultywację gminnego wysypiska odpadów komunalnych
w miejscowości  Lanckorona  za kwotę 679 503 złotych.

 

5. Wykonano instalację elektryczną wewnętrzną wraz z przyłączem wody
 w budynku Pawilonu Sportowego w Lanckoronie 20 000 złotych.

 

6. Wykonano remonty dróg  gminnych:
- remont drogi gminnej Lanckorona – Dział Palecki – położenie nawierzchni asfaltowej na długości  1200 mb. 
- remont drogi gminnej Lanckorona – Pagórki – położenie nawierzchni asfaltowej na długości  400 mb 
- remont drogi gminnej Lanckorona – Pieczarówka z chodnikami – położenie nawierzchni asfaltowej na długości  125 mb. 
 - remont drogi gminnej Lanckorona – Kepa – ogółem 700 mb. położenie nawierzchni asfaltowej na długości  300 mb 
- remont drogi gminnej – Lanckorona - ulica Św. Jana – położenie nawierzchni  z kostki na długości  200 mb. 
- remont drogi gminnej – Lanckorona - ulica Zacisze – położenie nawierzchni  z kostki na długości  145 mb. 
- remont drogi gminnej – Lanckorona - ulica Targowa – położenie nawierzchni  z kostki na długości  150 mb. 
- Budowa dróg gminnych do nowych osiedli wraz z podbudową i infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, oświetlenie)  ul. Kazimierza Wielkiego - położenie nawierzchni  z kostki na długości 340 mb. i Lanckorona - Gorylka - położenie nawierzchni asfaltowej na długości  120 mb. Wjazd  20 mb. na osiedle Jarzębinowe Ogrody w miejscowości Izdebnik.
- remont drogi gminnej Izdebnik – Nasiejówka – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 350 mb 
- remont mostu w ciągu drogi gminnej na potoku „SKAWINKA”
- remont drogi gminnej Izdebnik – Orłówka – położenie nawierzchni asfaltowej  na długości 550 mb
 - remont drogi gminnej Izdebnik – do Boiska – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 250 mb 
- remont drogi gminnej Izdebnik – Jastrzębia – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 1900 mb 
- remont drogi gminnej Izdebnik – Borończyk – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 1000 mb 
- remont drogi gminnej Izdebnik – Chatałówka do Cory – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 600 mb 
- remont drogi gminnej Izdebnik – Siemieniec – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 400 mb 
- remont drogi gminnej Izdebnik – Chatałówka - Orłówka – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 870 mb 
- remont drogi gminnej Izdebnik – k/Gumowni – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 470 mb 
- remont drogi gminnej Izdebnik – Cmentarz – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 550 mb 
- remont drogi gminnej Izdebnik – Dąbrówka – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 650 mb 
- remont drogi gminnej Skawinki - Zachełmna – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 800 mb 
- remont drogi gminnej Skawinki - Repciówka – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 400 mb 
- remont drogi gminnej Skawinki – do Mazura – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 630 mb 
- remont drogi gminnej Skawinki - Pilchówka – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 125 mb 
- remont drogi gminnej Skawinki - Zadziele – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 940 mb 
- remont drogi gminnej Lanckorona – Podkiecka - Jastrzębia – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 400 mb 
- remont drogi gminnej Jastrzębia - Migówka – położenie nawierzchni asfaltowej na długości 220 mb. 
- remont drogi gminnej Izdebnik – Krakówka na długości 300 mb.
Uzupełnienie zniszczonej podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu, uzupełnienie poboczy.
- remont drogi gminnej Izdebnik – Dziuba na długości 1340 mb.
Uzupełnienie zniszczonej podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu, uzupełnienie poboczy.
- remont drogi gminnej Izdebnik – Krakówka, o długości 1700 mb.
Łączna długość w/w dróg wynosi  17 845 mb na ogólną kwotę 
8 492 424 złotych. 
 
7.  Wykonano remont mostu betonowego Zarębówka na potoku Jastrząbka
w miejscowości Izdebnik. Wartość  zadania wynosi  69 540,92 złotych.

 

8. Remont ujęcia wody „SOLCA” za kwotę 56 737 złotych. 

 

9. Opracowano projekt na budowę 2-ch zatok autobusowych  obok drogi krajowej 52 w Izdebniku za kwotę 18 450 złotych. Projekt przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad w Krakowie Oddział w Babicy, celem realizacji. Zatoki zostały wybudowane przez GDDKiA.

 

10 . Budowa osiedla budynków jednorodzinnych „Jarzębinowe Ogrody” wraz infrastrukturą dla poszkodowanych w wyniku osuwisk, budowa osiedla budynków jednorodzinnych „Św. Jana”, „Słoneczne Tarasy” i Na Dziale Paleckim wraz  infrastrukturą dla poszkodowanych w wyniku osuwisk za ogólną kwotę 6 250 176,36 złotych.
 
11. Zakup mieszkania w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska dla poszkodowanej w wyniku osuwisk  za kwotę 102 663,90 złotych.
 
12. Wykonano odprowadzenie wód deszczowych z siedmiu budynków na Osiedlu Jarzębinowe Ogrody w miejscowości Izdebnik.
Wartość zadania 60 000,00  złotych.
Koszty nadzoru i dokumentacji 2 476,00 złotych

 

13. Umocniono skarpę przy pierwszym budynku na Osiedlu Jarzębinowe Ogrody w miejscowości Izdebnik.
Wartość zadania 17 000,00 złotych.
Koszty nadzoru i dokumentacji 1599,00 złotych.

 

14. Wykonano odprowadzenie wód deszczowych z  dziesięciu budynków na Osiedlu Św. Jana w miejscowości Lanckorona.
Wartość zadania 51 282,92 złotych.
Koszty nadzoru i dokumentacji 2 551,00 złotych.

 

15. Wykonano odprowadzenie wód deszczowych z   sześciu budynków na Osiedlu Słoneczne Tarasy w miejscowości Lanckorona.
Wartość zadania 30 411,93 złotych.
Koszty nadzoru i dokumentacji 2 230,00 złotych.

 

16. Wykonano zagospodarowanie terenu - skwerów oraz  skarp na osiedlu Św. Jana i Słoneczne Tarasy w miejscowości  Lanckorona za kwotę
7 657,50 złotych.

 

17. Budowa sieci wodociągowej w gminie Lanckorona ( Jastrzębia – Lanckorona, Skawinki) za kwotę
445 957 złotych.

 

18. Opracowano projekt i zakończono budowę oświetlenia dróg
w miejscowości Izdebnik. Wartość zadania 229 224  złotych.


19.  Remont ujęcia wody „Łaśnica” w Lanckoronie dla Mieszkańców całej Gminy, w tym:
czyszczenie zamulonych studni (ujęć wody), zbiornika wody czerpalnej i zbiorników wyrównawczych, wymiana rurociągu. Wymiana uszkodzonych pomp oraz zbiorników, odtworzenie zalanego terenu wraz z odbudową zniszczonych kanałów ściekowych, systemu otwartego wód gruntowych zanieczyszczonych, za kwotę  607 357 złotych.
 
20. Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawinkach, w tym:
naprawa uszkodzeń spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej, czyszczenie i odbudowa odwodnienia, wymiana uszkodzonych przęseł ogrodzeniowych i koszy kamiennych, za kwotę
250 375 złotych.
 
21. Remont budynku Domu Kultury w Jastrzębi: w tym:
remont tynków, schodów, rynien i rur spustowych, odtworzenie chodników i drogi dojazdowej   za kwotę 385 093 złotych. 

 

22. Zabezpieczenie boiska sportowego w miejscowości Lanckorona i zabezpieczenie boiska sportowego w miejscowości Izdebnik. 
Wartość zadania wyniosła  647 736,74 złotych.
     
23. Remont odwodnienia i piwnic w budynku Urzędu Gminy Lanckorona –  Wartość zadania - 104 672,09 złotych.

 

24. remont sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lanckorona – Rynek i przyległe ulice. Wartość zadania  wyniosła   1 209 158,50 złotych. 

 

25. Wykonano  kanalizację sanitarną w miejscowości Lanckorona o
długości 287 mb. Wartość zadania 70 304,34 złotych.

 

26. Sukcesywnie wykonuje się  usługi w zakresie:
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lanckorona z nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy,
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lanckorona z nieruchomości,  na których nie zamieszkują mieszkańcy,
- utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej  zbiórki odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie.
 
27. Wykonano 17- ście  rozbiórek  budynków mieszkalnych zniszczonych w czasie osuwisk, zgodnie z prawomocnymi decyzjami PINB w Wadowicach w miejscowości: Lanckorona, Izdebnik i Podchybie, za kwotę 238 187,81 złotych.

 

28. W trakcie realizacji jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla budowy boiska sportowego w miejscowości Skawinki i dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Izdebnik.

 

29. Koszt utrzymania budynków mienia komunalnego, przeglądy, drobne remonty, media itp. - kwota 589 086,39 złotych.
 
30. Utrzymanie dróg gminnych, drobne remonty, koszenie poboczy itp. kwota 167 657 złotych.

 

31. Koszty utrzymania akcji zima - 444 191,11 złotych.

 

32. Koszty utrzymania oświetlenia w gminie - 700 314,11 złotych.

 

33. Koszt utrzymania szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli
w gminie 29 361 649,63 złotych.

 

34. Koszt utrzymania Biblioteki Publicznej i jej filii - 569 998 złotych.

 

35. Wspieranie jednostek OSP – 437 553,05 złotych, w tym dotacje na zakup samochodów w Jastrzębi i Lanckoronie 115 500 złotych.

 

36. Wspieranie Klubów Sportowych - 272 965,37 złotych.

 

37. Gmina dokonuje odbioru  odpadów zawierających azbest. Wszystkie wnioski mieszkańców zostały załatwione pozytywnie.  Dopłata ze strony gminy wyniosła 70 % kosztów odbioru. Kwotę 16 004,10 pokryła Gmina.

 

38. Rozpoczęto budowę placu zabaw przy  Zespole Szkół w Lanckoronie oraz budowę boisk przyszkolnych w miejscowości Lanckorona i Skawinki za kwotę 376 380 złotych oraz edukacyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Samorzadowym w Lanckoronie.

 

39. Realizowany jest program szczepień ochronnych dla dzieci w gminie.
Do tej pory wydatkowano kwotę 15 610 złotych.

 

40. Przekazano dotację na remont  dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 20 000 złotych.

 

41. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wykonanie dokumentacji budowlanej na rewitalizację twierdzy konfederackiej na zamku w Lanckoronie.  Projekt rewitalizacji został umieszczony na liście indykatywnej  Województwa Małopolskiego do realizacji w ramach nowych środków UE na lata 2014-2020.

 

Realizacja tych wszystkich zadań nie byłaby możliwa bez pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych z różnego rodzaju programów UE oraz środków ze Skarbu Państwa.
Ogółem w tym okresie pozyskano kwotę 22 014 625 złotych jako dotacje do remontów i inwestycji.