Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wydarzenia / Roczny Program Współpracy

2014-09-12


Zaproszenie
do składania propozycji do Rocznego Programu Współpracy
Samorządu Gminy Lanckorona  z organizacjami pozarządowymi  na 2015 r.


Wójt Gminy Lanckorona informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lanckorona  z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.
 

W związku z tym zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji, kierunków oraz priorytetów i obszarów działań do programu na adres:


Urząd Gminy Lanckorona
34-143 Lanckorona, ul.Krakowska 473
lub drogą mailową na adres:  kadry@lanckorona.pl

 

Propozycje do programu prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do 25.09.2014 r.

 

Po upływie terminu zgłaszania propozycji zostanie opracowany projekt Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lanckorona  z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, który zostanie poddany konsultacjom społecznym a następnie uchwalony przez Radę Gminy Lanckorona.

 

 

                                                                                          Wójt
                                                                                /-/ Zofia Oszacka

 

Załącznik: