Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wydarzenia / Wójt odpowiada na pytania dziennikarzy....

2014-08-13


Wójt odpowiada na pytania dziennikarzy....


O tym, że wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe przypomina nam aktywność niektórych dziennikarzy związanych lub współpracujących z dwoma radnymi opozycyjnymi gminy Lanckorona.
W prasie i na portalach internetowych pojawiają się artykuły, które zawierają wiele niedomówień i daleko odbiegają od prezentowania prawdy obiektywnej i standardu rzetelności dziennikarskiej tj  umożliwienie każdemu człowiekowi realizacji jego prawa do uzyskania prawdziwej, pełnej i bezstronnej informacji.
Niektóre pytania kierowane do mnie sugerują wręcz żądanie tolerowania bezprawia. Przestrzeganie prawa przez  funkcjonariusza publicznego staje się zarzutem i jest prezentowana jako „nękanie”, „niszczenie”.

 

Przykład: w dniu 11 sierpnia 2014r. otrzymałam od dziennikarza Roberta Szkutnika następujący e- mail:  (oryginalna pisownia)

 

> Sent: Monday, August 11, 2014 1:35 PM
> Subject: Pytanie z Gazety Krakowskiej
>
>
> Dzień dobry,
>
> 1/ dlaczego pani wójt (gmina) skierowała zawiadomienie na policję o
> podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 160 par. 1 kk w sprawie
> narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego
> uszczerbku na zdrowiu poprzez użytkowanie obiektu OSP Łaśnica w dniu 13
> maja 2014?
>
> 2/ dlaczego po odmowie prowadzenia dochodzenia przez prokuraturę nadal
> nęka pani strażaków kierując sprawę do sądu?
>
> Proszę o wyjaśnienia i komentarz w tej sprawie.
> Z poważaniem,
> Robert Szkutnik
> dziennikarz


Moja odpowiedź:

Sent: Tuesday, August 12, 2014 12:30 PM
Subject: Re: Pytanie z Gazety Krakowskiej


> Odpowiadam na Pana pytania:
> Zawiadomiłam prokuraturę (nie policję), bo stwierdziłam, moim zdaniem,
> ewidentne popełnienie przestępstwa przez Członków Zarządu OSP Łaśnica.
> Fakt zawiadomienia nie jest kwestią mojego swobodnego wyboru i dowolnego
> uznania, ale należy do moich podstawowych obowiązków służbowych. Sprawa
> jest obecnie przedmiotem postępowania prokuratorskiego i sądowego, co
> sprawia, że nie mogę ujawniać jego szczegółów. Jestem więc tym bardziej
> zaskoczona, że Pan Redaktor twierdzi, że zna dokumentację prokuratorską.
> Zdumiewa mnie wręcz fakt, że skorzystanie przeze mnie z ochrony prawnej
> Gminy, określa Pan mianem  (cyt.): "nękania strażaków". W sposób
> jednoznaczny wskazuje to na stronniczość, nie tylko Pańskiego zapytania,
> ale również fakt wywierania presji na prokuraturę i sąd.
> Z poważaniem
> Zofia Oszacka

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


.”..w świetle art. 10 ust. 1 zdanie drugie prawa prasowego, dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa. Skodyfikowane normy etyczne dotyczące zawodu dziennikarza za jeden z istotnych jego obowiązków uznają przekazywanie rzetelnych i bezstronnych informacji (por. preambuła Kodeksu etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z 2001 r.), poszukiwanie i publikowanie prawdy oraz umożliwienie każdemu człowiekowi realizacji jego prawa do uzyskania prawdziwej, pełnej i bezstronnej informacji (por. pkt 1 Dziennikarskiego kodeksu obyczajowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z 1992 r.)...