Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wydarzenia / Konsultacja rocznego programu współpracy

2015-11-03


 


 

Konsultacja rocznego programu współpracy 
Gminy Lanckorona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

na 2016 r.

 

           Wójt Gminy Lanckorona przedstawia do konsultacji projekt rocznego programu współpracy Gminy Lanckorona z organizacjami pozarządowi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

 

2. Termin i zakres konsultacji:

Konsultacje społeczne projektu rocznego programu  współpracy odbędą się w  terminie do
2 listopada 2015r.

 

3.Forma i tryb konsultacji:

Konsultacja odbędzie się poprzez zamieszczenie projektu na stronie internetowej gminy www.lanckorona.pl.
Uwagi, wnioski i propozycje zmian należy zgłaszać w terminie jw. w następujący
sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@lanckorona.pl
- osobiście w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Lanckorona pok. nr 3.


Załączniki:

  • formularz konsultacji
  • projekt rocznego programu współpracy Gminy Lanckorona z organizacjami pozarządowi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” -