Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
Referat
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Numer karty informacyjnej
IR/14
Wzór karty do pobrania
pobierz
Podstawa prawna
Art. 83, art. 86, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)
Art. 35, 50 § 1, 104, 106 § 1 i 2, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty
1. Wniosek strony
2. Ttytuł prawny władania nieruchomością (akt własności, umowa wieczystego użytkowania
3. Mapa ewidencyjna nieruchomości – można nabyć w Starostwie Powiatowym w Wadowicach ul. Mickiewicza 24
Opłaty
Brak opłat
Termin załatwienia sprawy
do 30 dni od daty złożenia wniosku z kompletem załączników
Sprawę załatwia
Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 9, II piętro
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69
e-mail sekretariat@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lanckorona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.