Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zaświadczenie o stanie majątkowym oraz niezaleganiu w podatkach
Referat
REFERAT FINANSOWY
Numer karty informacyjnej
FN/04
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zmianami)
Wymagane dokumenty
Wniosek podatnika
Opłaty
Wysokość opłaty skarbowej jest uzależniona od charakteru sprawy – do jakich celów jest niezbędne zaświadczenie. Informację na temat wysokości opłaty uzyskają Państwo przy składaniu wniosku.
Termin załatwienia sprawy
W przypadku osobistego złożenia wniosku zaświadczenie jest wydawane niezwłocznie.
Sprawę załatwia
Referat Finansowy Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 11, prawe skrzydło budynku
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69,
e-mail: finanse@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do pištku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
 
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 13.11.2012 r.