Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
Referat
REFERAT ORGANIZACYJNY
Numer karty informacyjnej
OR/05
Wzór karty do pobrania
pobierz
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. –Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz 1178 z późn. zm.) .
2. Załącznik do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z późn. zm.).
Wymagane dokumenty
wniosek strony (druk w załączeniu),
- zakres żądanych informacji, cel udostępnienia, podpis wnioskodawcy.
Opłaty
brak opłat
Termin załatwienia sprawy
do 7 dni od złożenia wniosku
Sprawę załatwia
Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 3 parter
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69
e-mail: sekretariat@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do pištku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
nie przysługuje
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 13.11.2012 r.