Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym
Referat
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Numer karty informacyjnej
IR/18
Wzór karty do pobrania
pobierz
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481),
3. Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004r. Nr 253, poz.2532)
Wymagane dokumenty
Wniosek o prowadzenie robót w pasie drogowym (wzór wniosku można pobrać w pok. Nr 6 I piętro)
Opłaty
Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni, w tym poboczy, chodników zatok postojowych, ciągów pieszych za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 2,00 zł,
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 4,00 zł,
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 7,00 zł
4) pozostałe elementy pasa drogowego – 1,00 zł

Wyliczoną w decyzji opłatę należy wpłacić do kasy urzędu (pok. nr 11 prawe skrzydło budynku) lub na konto: Urząd Gminy Lanckorona, Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska
Nr konta: 08 8119 0001 0000 0547 2000 0010.
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni, w przypadku spraw szczególnie złożonych do 60 dni
Sprawę załatwia
Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 6, I piętro
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69
e-mail sekretariat@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
Uwagi
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.