Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Poświadczenie zameldowania na pobyt stały w dniu zameldowania
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/21
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 217, poz.1427 z późn. zmianami),
2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jed. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz.2416)
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony i podpisany druk „Zgłoszenie pobytu stałego”
2. Dowód osobisty (do wglądu).
3. Książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn do 50 roku życia).
4. Aktualne poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w przypadku wymeldowania sie wnioskodawcy z terenu innej gminy).
5. Dokument potwierdzający własność lokalu lub budynku, a w przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego – umowa najmu (do wglądu )
Opłaty
Brak
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
 
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.