Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/19
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 217, poz.1427 z późn. zmianami)
2. Kodeks postępowania administracyjnego
3. Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2008r. Nr 182, poz. 1121)
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (druk wniosku można pobrać w pok. Nr 2 parter)
2. Dowód osobisty (do wglądu)
Opłaty
- Od wniosku opłata skarbowa w wysokości 5,00 zł
- Za zaświadczenie – opłata skarbowa w wysokości 11,00 zł
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu (pok. nr 11 prawe skrzydło budynku)
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, od ręki
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
 
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer