Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/18
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 217, poz.1427 z późn. zmianami)
2. Kodeks postępowania administracyjnego
Wymagane dokumenty
1. Podanie lub wniosek napisany odręcznie przez osobę wnoszącą (tj. głównego najemcę, właściciela lokalu),
2. Aktualny dokument potwierdzający własność lokalu lub budynku (tj. akt własności, aktualne zaświadczenie od administratora budynku) ważny 3 miesiące od daty wystawienia, a w przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego – umowa najmu.
3. Dowód osobisty (do wglądu).
4. Dokumenty na poparcie wniosku (wyrok sądu orzekający eksmisję z lokalu, postanowienie sądu o podziale majątku dorobkowego, protokół z dokonanej przez komornika eksmisji z lokalu)
Opłaty
brak opłat
Termin załatwienia sprawy
Do 2 miesięcy
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.