Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowych, adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach)
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/16
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 217, poz.1427 z późn. zmianami)
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego ( druk można pobrać w pok. Nr 2 parter),
2. Dwie fotografie (aktualne, wyraźne o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy),
3. Odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku kawalera, panny urodzonych poza terenem gminy Lanckorona,
4. Odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku osób żonatych, zamężnych, owdowiałych rozwiedzionych jeżeli związek małżeński zawierany był poza terenem gminy Lanckorona,
5. Posiadany dowód osobisty do wglądu.
Opłaty
brak opłat
Termin załatwienia sprawy
30 dni od daty złożenia wniosku
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
 
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer