Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/14
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 217, poz.1427 z późn. zmianami)
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk wniosku można pobrać w pok. nr 2 parter),
2. 2 fotografie (aktualne, wyraźne o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy),
3. Odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku panny i kawalera i urodzone są poza terenem gminy Lanckorona,
4. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – w przypadku osób, które zawarły związek małżeński poza terenem gminy Lanckorona,
5. Dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu,
Opłaty
brak opłat
Termin załatwienia sprawy
30 dni od daty złożenia wniosku
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
 
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.