Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Jubileusz pożycia małżeńskiego - 50 lecie
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/13
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 grudnia 2004 r. o orderach (Dz.U. z 2004 r. nr 277, poz. 2743 z późn. zmianami)
Wymagane dokumenty
1. Oświadczenie o niekaralności obojga małżonków.
2. Odpis skrócony aktu małżeństwa.
3. Dowody osobiste (do wglądu)
Opłaty
Brak opłat
Termin załatwienia sprawy
do 5 miesięcy
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
 
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 14.11.2012 r.