Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zmiana imienia lub nazwiska
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/12
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. Nr 220, poz.1414)
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem zmiany - podanie napisane odręcznie.
2. Odpis zupełny aktu urodzenia, jeżeli sprawa dotyczy panny lub kawalera (dla osób urodzonych poza terenem gminy Lanckorona).
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa, w przypadku osoby rozwiedzionej akt powinien mieć adnotację o rozwodzie (jeżeli związek małżeński zawarty był poza terenem gminy Lanckorona).
4. Odpisy zupełne aktu urodzenia w przypadku małoletnich dzieci, jeżeli sprawa dotyczy osób będących w związku małżeńskim i posiadających dzieci.
Opłaty
- za wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska opłata skarbowa wynosi 37 zł.

Opłatę można wpłacić do kasy urzędu gminy (pok. nr 11 prawe skrzydło budynku) lub na konto Urząd Gminy Lanckorona, Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska
Nr konta: 08 8119 0001 0000 0547 2000 0010
Termin załatwienia sprawy
do 30 dni od daty złożenia wniosku
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.