Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/11
Wzór karty do pobrania
pobierz
Podstawa prawna
art.79 – 83 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1264)
Wymagane dokumenty
- pisemny wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (druk do pobrania w pok. nr 2),
- do wglądu – dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem)
Opłaty
- odpis skrócony aktu stanu cywilnego – opłata skarbowa 22,00 zł
- odpis zupełny aktu stanu cywilnego – opłata skarbowa 33,00 zł

Opłatę można wpłacić do kasy urzędu gminy (pok. nr 11 prawe skrzydło budynku) lub na konto Urząd Gminy Lanckorona, Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska
Nr konta: 08 8119 0001 0000 0547 2000 0010
Termin załatwienia sprawy
Po złożeniu pisemnego wniosku osobiście – odpis wydaje się od ręki, na wniosek przesłany pocztą – odpis wysyła się niezwłocznie do USC miejsca zamieszkania Wnioskodawcy z powiadomieniem Wnioskodawcy.
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
 
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.