Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Rejestracja zgonu
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/10
Podstawa prawna
art.10 ust.1, art.64 – 67 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1264)
Wymagane dokumenty
- karta zgonu wystawiona przez lekarza,
- dowód osobisty osoby zmarłej,
- dowód osobisty współmałżonka,
- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,
- jeśli zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych – zezwolenie prokuratora
Opłaty
Trzy odpisy skrócone aktu zgonu wydaje się bez opłat
Termin załatwienia sprawy
Bezpośrednio po przedłożeniu wymaganych dokumentów, następuje sporządzenie aktu zgonu i wydanie odpisów
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
 
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer