Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Oświadczenie o uznaniu dziecka
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/09
Wzór karty do pobrania
pobierz
Podstawa prawna
art.72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012.788 tekst jednolity), oraz art.14 ust.1, art.43 i art.44 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011r. Nr 212., poz.1264)
Wymagane dokumenty
- dowody osobiste rodziców dziecka lub paszporty w przypadku cudzoziemców,
- jeżeli rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim – odpis skrócony aktu małżeństwa,
- jeżeli matka dziecka jest panną – odpis skrócony aktu urodzenia matki,
- jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji,
- jeżeli matka dziecka jest wdową – odpis skrócony aktu zgonu męża i odpis skrócony aktu małżeństwa - wypełniony wniosek – druk wniosku w załączeniu.

Dostarczenie odpisów skróconych aktów małżeństwa, urodzenia jest wymagane w przypadku ich sporządzenia poza terenem gminy Lanckorona.
Opłaty
Brak opłat
Termin załatwienia sprawy
Bezpośrednio w chwili złożenia wniosku następuje przyjęcie oświadczenia.
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
 
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer