Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Ustalenie i odtworzenie akt stanu cywilnego
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/08
Podstawa prawna
art.7 ust. 2, art.34-35 i art.70 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1264)
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego
2. Zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg
3. Posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie.
4. Zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź- Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy – w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.
5. Dowód osobisty (do wglądu).
Opłaty
Brak opłat
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni od złożenia wniosku
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lanckoronie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.