Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/02
Podstawa prawna
art.90 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012.788 tekst jednolity), art 43 ust.2 i art. 44 ust.3 i 4 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264)
Wymagane dokumenty
1. dowody osobiste (do wglądu)
2. odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka (jeżeli związek małżeński zawarty był poza terenem gminy
Lanckorona).
3. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko jest urodzone poza terenem gminy Lanckorona)
Opłaty
nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy
niezwłocznie
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
nie przysługuje
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.