Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/01
Podstawa prawna
art.38-41 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1264),
art. 62 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012.788 tekst jednolity).
Wymagane dokumenty
Karta „Zgłoszenie urodzenia noworodka” wydana przez placówkę służby zdrowia
1. gdy rodzice są małżeństwem:
- dowody osobiste (do wglądu)
- odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku rodziców, którzy zawarli związek małżeński poza terenem gminy Lanckorona.
2. gdy matka jest panną:
- dowód osobisty matki (do wglądu)
- odpis skrócony aktu urodzenia matki (w przypadku matki, która jest urodzona poza terenem gminy Lanckorona).
3. gdy matka jest rozwiedziona:
- dowód osobisty matki (do wglądu)
- skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w przypadku matki, która zawarła związek małżeński poza terenem gminy Lanckorona).
4. gdy matka jest wdową:
- dowód osobisty matki (do wglądu)
- odpis skrócony aktu zgonu męża (w przypadku, gdy mąż zmarł poza terenem gminy Lanckorona).
Opłaty
nie podlega opłacie
Termin załatwienia sprawy
niezwłocznie
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
nie przysługuje
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer